Mae Eglurder yn Ymosod ar Fodlondeb ar Gyswllt

Ffrind da i mi ers blynyddoedd lawer yw Steve Woodruff, Ymgynghorydd Eglurder hunan-gyhoeddedig (a thalentog iawn), sy'n parhau i rannu rhywfaint o farchnata-chwerthinllyd ymysg gwefannau a phroffiliau cyfryngau cymdeithasol. Rhannodd ei ffefryn erioed â mi o gwpl o flynyddoedd yn ôl: Rydym wedi arloesi model newydd ar gyfer twf cynaliadwy, wedi'i yrru gan ddefnyddwyr, yn seiliedig ar egwyddorion systemau addasol cymhleth. Dyma gynsail newydd ar gyfer strategaeth ar gyfer byd sy'n cael newid strwythurol dwfn: