Sut y gwnes i ddifrodi fy enw da gyda'r cyfryngau cymdeithasol ... a'r hyn y dylech chi ei ddysgu ohono

Os ydw i erioed wedi cael y pleser o gwrdd â chi yn bersonol, rwy'n weddol hyderus y byddech chi'n fy ngweld yn bersonadwy, doniol a thosturiol. Fodd bynnag, os nad wyf erioed wedi cwrdd â chi yn bersonol, rwy'n ofni'r hyn y gallech feddwl amdano yn seiliedig ar fy mhresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol. Rwy'n berson angerddol. Rwy'n angerddol am fy ngwaith, fy nheulu, fy ffrindiau, fy ffydd a'm gwleidyddiaeth. Rwyf wrth fy modd â deialog ar unrhyw un o'r pynciau hynny ... felly wrth gyfryngau cymdeithasol

Pedwar Nodwedd Cyffredin Gyda Chwmnïau a Drawsnewidiodd Eu Marchnata Digidol

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymuno â phodlediad CRMradio gyda Paul Peterson o Goldmine, gan drafod sut mae cwmnïau, bach a mawr, yn trosoli marchnata digidol. Gallwch wrando arno yma: https://crmradio.podbean.com/mf/play/hebh9j/CRM-080910-Karr-REVISED.mp3 Gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio ac yn gwrando ar CRM Radio, mae ganddyn nhw westeion anhygoel a cyfweliadau addysgiadol! Roedd Paul yn westeiwr gwych a buom yn cerdded trwy gryn dipyn o gwestiynau, gan gynnwys tueddiadau cyffredinol rwy'n eu gweld, heriau i fusnesau SMB, meddyliau sy'n blocio

Nodyn o'r Ffordd

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn flwyddyn anhygoel i mi a'm busnes. Mae'r ailffocysu a'r sylw i'm cwsmeriaid wedi bod yn ffrwythlon ac rydw i mor ddiolchgar am y cleientiaid anhygoel sydd gen i! Yr her rydw i wedi cael ei waith cydbwyso (rydw i'n ei garu) ag iechyd (rydw i wedi'i anwybyddu). Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae anafiadau ynghyd ag arferion gwael wedi gwthio fy band gwastraff i'r eithaf ac wedi fy symud yn boenus. Roedd yn amser dad-blygio a

Y Podlediad Peth Newydd Newydd: Gyda Gwestai Douglas Karr

Yn Indianapolis, mae cryn symudiad yn y gofod technoleg marchnata gyda'r nifer cynyddol o fuddsoddiadau o HighAlpha - a anwyd allan o ExactTarget. Rydyn ni wedi rhannu am un o'r cwmnïau hynny, Quantifi, ac wedi cyfweld â'r Prif Swyddog Gweithredol RJ Talyor ar ein cyfres Cyfweliad Martech. Yr wythnos hon, penderfynodd y gweithiwr podlediad proffesiynol, Liz Prugh o enwogrwydd Pure Fandom a RJ fy nghyfweld ar gyfer eu podlediad, The New New Thing! Cenhadaeth Y Peth Newydd Newydd: Ein

Mae dros 100 o Awduron yn Rhannu eu Gwybodaeth yn y Llyfr Busnes Gwell

Beth pe gallech chi siarad â 100 o bobl fusnes a gofyn iddyn nhw rannu eu cyngor mwyaf? Dyma oedd y meddwl y tu ôl i'r Llyfr Busnes Gwell, prosiect a ddatblygwyd gan Tyler a'r tîm yn y System Hunan-Gyhoeddi. Sampl o'r Llyfr Busnes Gwell Datgelwyd Eich Holl Esgusodion: Dwy Astudiaeth Achos Sy'n Profi Nid oes Angen Unrhyw Brofiad, Arian na Chymorth i Ddechrau Busnes Llwyddiannus - tud. 9 Dim ond Angen Ti