Elokenz: Ail-gynnwys Cynnwys Perfformio Gorau Eich Gwefan ar Gyfryngau Cymdeithasol yn ddeallus

Mae marchnatwyr yn gynhenid ​​greadigol a chredaf weithiau ei fod yn anfantais i berfformiad eu busnes. Mae'n rhywbeth yr wyf yn parhau i atgoffa fy hun gyda fy erthyglau. Rwy'n aml yn plymio'n ddyfnach ac yn ddyfnach i offer a strategaethau ... ac yn anghofio bod ymwelwyr nad ydyn nhw wedi bod ar y siwrnai hon gyda mi. I gwmnïau, mae hwn yn orolwg enfawr. Wrth iddyn nhw barhau i ddethol a defnyddio cynnwys, maen nhw'n anghofio bod yna rai pobl nad ydyn nhw hyd yn oed

3 Cam at Strategaeth Ddigidol Gryf ar gyfer Cyhoeddwyr sy'n Gyrru Ymgysylltu a Refeniw

Wrth i ddefnyddwyr symud yn gynyddol i ddefnydd newyddion ar-lein a bod cymaint mwy o opsiynau ar gael, mae cyhoeddwyr print wedi gweld eu refeniw yn plymio. Ac i lawer, mae wedi bod yn anodd addasu i strategaeth ddigidol sy'n gweithio mewn gwirionedd. Mae waliau talu wedi bod yn drychineb ar y cyfan, gan yrru tanysgrifwyr i ffwrdd tuag at y doreth o gynnwys am ddim. Mae hysbysebion arddangos a chynnwys noddedig wedi helpu, ond mae rhaglenni a werthir yn uniongyrchol yn llafur-ddwys ac yn gostus, gan eu gwneud allan o gyrraedd yn llwyr

1WorldSync: Gwybodaeth am Gynnyrch a Rheoli Data y gellir ymddiried ynddo

Wrth i werthiannau e-fasnach barhau i dyfu ar gyflymder brawychus, mae nifer y sianeli y gall brand werthu arnynt hefyd wedi tyfu. Mae presenoldeb manwerthwyr ar apiau symudol, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gwefannau e-fasnach ac mewn siopau corfforol yn darparu sawl sianel cynhyrchu refeniw arall i ymgysylltu â defnyddwyr arnynt. Er bod hyn yn gyfle mawr, gan rymuso defnyddwyr i brynu cynhyrchion bron unrhyw bryd ac unrhyw le, mae hefyd yn creu sawl her newydd i fanwerthwyr o ran sicrhau bod gwybodaeth am gynnyrch

Beth yw Dosbarthiad Cynnwys?

Mae cynnwys nad yw'n cael ei weld yn gynnwys sy'n darparu fawr ddim enillion ar fuddsoddiad, ac, fel marchnatwr, efallai eich bod wedi sylwi pa mor anodd yw hi i gael hyd yn oed ffracsiwn o'r gynulleidfa rydych chi wedi gweithio mor galed i'w hadeiladu. dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn anffodus, mae'r dyfodol yn debygol o ddal mwy o'r un peth: cyhoeddodd Facebook yn ddiweddar mai ei nod yw mynd â chyrhaeddiad organig brandiau i lawr i