Gorau. Datganiad i'r wasg. Erioed.

Rydyn ni'n cael pentyrrau o ddatganiadau i'r wasg yn ein mewnflwch bob dydd ac rwy'n dyfalu bod Cipolwg ar 99% ohonyn nhw. Nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n ddefnyddiol ... rydyn ni bob amser yn chwilio am ddarn perthnasol o newyddion a fydd yn effeithio ar eich pobl yn ein cymuned. Mantais datganiadau i'r wasg yw'r dosbarthiad effeithlon ... yr anfantais yw eu bod yn nodweddiadol wedi'u hysgrifennu'n wael ac ar ben hynny - wedi'u targedu'n wael. Pan ofynasom i Dittoe

Gosod Disgwyliadau gyda Chytundeb Derbyn

Fel marchnatwr, mae'n debyg eich bod yn dibynnu ar lawer o gymwysiadau ac adnoddau trydydd parti i ddod â'ch ymgyrchoedd yn fyw. Rwyf wedi ysgrifennu o'r blaen ynglŷn â sut mae gosod disgwyliadau gyda'ch cwsmeriaid yn gyrru boddhad cwsmeriaid ... mae yna hefyd ffordd y gallwch chi helpu i yrru'ch boddhad eich hun - llunio cytundeb derbyn i osod y naws gyda'ch perthnasoedd trydydd parti. Mae cytundebau derbyn yn gosod rhai rheolau gêm ar gyfer y gwerthwyr rydych chi'n gweithio gyda nhw cyn dechrau hyd yn oed.