Pam Dylai Eich Busnes Ddefnyddio Fideo mewn Marchnata

Rydyn ni wedi cynyddu ein hymdrechion fideo yma ar Martech ac mae wedi bod yn wych ... ymgysylltu'n ddyfnach ar Youtube a'r cyfryngau cymdeithasol gyda Chlipiau Marchnata 1 i 2 funud. Yn anffodus, mae yna lawer o fythau o hyd o ran y costau a'r ymdrech sy'n ofynnol i gynhyrchu'ch fideos eich hun ar gyfer ymdrechion marchnata. Gorau oll, nid oes angen i chi weithio trwy'r holl heriau technoleg - mae yna opsiynau gwych ar gyfer cynnal eich fideo ar gael nawr. Fideos

GSTV: Defnyddwyr Targed wrth y Pwmp â Phrofiadau Fideo yn Seiliedig ar Leoliad

Bob dydd, mae miliynau o Americanwyr yn mynd i mewn i'w cerbydau ac yn mynd. Mae tanio i fyny yn gyrru cymudiadau, masnach a chysylltiad; a dyna pryd mae gan GSTV eu sylw di-wahan. Yn ddyddiol, mewn degau o filoedd o leoliadau, mae eu rhwydwaith fideo cenedlaethol yn berchen ar foment unigryw sy'n bwysig, pan fydd defnyddwyr yn ymgysylltu, yn barod i dderbyn, yn gwario mwy heddiw ac yn dylanwadu ar gyfer yfory a thu hwnt. Mewn gwirionedd, mae GSTV yn cyrraedd 1 o bob 3 oedolyn Americanaidd bob mis, gan ddenu gwylwyr â golwg, sain a mudiant llawn

Sut i Fesur ROI Eich Ymgyrchoedd Marchnata Fideo

Mae cynhyrchu fideo yn un o'r strategaethau marchnata hynny sy'n aml yn cael eu tan-raddio o ran ROI. Gall fideo cymhellol ddarparu'r awdurdod a'r didwylledd sy'n dyneiddio'ch brand ac yn gwthio'ch rhagolygon i benderfyniad prynu. Dyma rai ystadegau anhygoel sy'n gysylltiedig â fideo: Gall fideos sydd wedi'u hymgorffori yn eich gwefan arwain at gynnydd o 80% mewn cyfraddau trosi Mae gan e-byst sy'n cynnwys fideo gyfradd clicio drwodd 96% yn uwch o gymharu â negeseuon e-bost heblaw fideo Marchnatwyr fideo

Mesurau Gweladwy: Fideos a Chyfryngau a Enillwyd

Mae Visible Measures yn rhoi cyfle i asiantaethau a brandiau mawr ddosbarthu eu cynnwys i wylwyr perthnasol. Mae eu platfform yn cyrraedd dros 380 miliwn o wylwyr fideo bob mis. Hyd yma, maen nhw wedi mesur 3 triliwn o wyliadau fideo, mwy na 500 miliwn o fideos, ac ymhell dros 10,000 o ymgyrchoedd hysbysebu fideo. Mae Visible Measures yn cyflwyno'r hysbyseb fideo cywir sy'n seiliedig ar ddewis i'r person iawn ar yr amser iawn ar y cyhoeddwr cywir, gan helpu hysbysebwyr brand i frwydro yn erbyn darnio'r cyfryngau wrth optimeiddio