Cyflwyniad: 10 Awgrymiadau Profedig i Sleidiau Trosoledd

Rwyf wedi cael llwyddiant anhygoel gyda SlideShare dros y blynyddoedd, ond wedi sylwi nad yw llawer o'n cleientiaid wedi bod mor llwyddiannus. Mae gen i dros 313 o ddilynwyr ar SlideShare gydag ymhell dros 50,000 o olygfeydd yn ogystal â chyflwyniadau cwpl a wnaeth dudalen gartref SlideShare. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydw i wir wedi dysgu sut i gael llawer mwy allan o'r platfform na phan ddechreuais ei ddefnyddio gyntaf. Rhai o'r triciau I.

Rhagfynegi Darllen

Os nad oes gen i unrhyw beth i ysgrifennu amdano ar fy mlog, rydw i fel arfer yn pori rhywfaint ac yn dod o hyd i rai cysylltiadau anhygoel ac yn rhannu'r rheini yn lle. Os ydych chi'n cymryd yr amser i ddychwelyd i'm gwefan neu danysgrifio i'm porthiant, rydw i eisiau sicrhau nad ydw i'n gwastraffu'ch amser trwy hanner-bostio post blog. Er gwaethaf fy ymdrechion, mae rhai o fy swyddi yn drewdod ac eraill yn cael tunnell o sylw. Ar ôl blogio ers blynyddoedd bellach,

Pawb Wedi Rhoi Rhai, Rhai Wedi Cael Pawb. Diolch.

Cyhoeddiad gan Arlywydd Unol Daleithiau America Ar Ddiwrnod Cyn-filwyr, rydym yn talu teyrnged i wasanaeth ac aberth y dynion a'r menywod sydd, wrth amddiffyn ein rhyddid, wedi gwisgo gwisg yr Unol Daleithiau yn ddewr. O gaeau a choedwigoedd Ewrop a rwygwyd gan ryfel i jyngl De-ddwyrain Asia, o anialwch Irac i fynyddoedd Afghanistan, mae gwladgarwyr dewr wedi amddiffyn delfrydau ein Cenedl, wedi achub miliynau

Enillon Ni!

Fis Awst diwethaf ysgrifennais am fy swydd newydd yn Patronpath. Mae hwn wedi bod yn 8 mis heriol yn Patronpath ond mae'r busnes yn profi ei hun drosodd a throsodd. Roedd ein chwarter cyntaf yn fwy na'r llynedd ac mae gan ein cleientiaid dwf dau ddigid yn fewnol gan ddefnyddio ein datrysiadau marchnata ac e-fasnach. Neithiwr, fe wnaethon ni ennill Gwobrau Mira am Gwmni Technoleg Gwybodaeth Indiana Gazelle! Rhan fwyaf heriol ein hymdrechion yw, o bell ffordd, integreiddio â Bwyty