Ychydig iawn a all feistroli feirysol fel hyn!

Llongyfarchiadau i JCPenney ar yr ymgyrch firaol wych hon. Mae gan wefan Doghouse hyd yn oed fwy o nodweddion a'r fideo mewn cydraniad uchel. Edrychwch ar y sain ar y dudalen Ewch Allan o'r Tŷ Cŵn. Nodyn: Un mân welliant y byddwn i wedi'i wneud fyddai cael tag cyfranddaliadau wedi'i fewnosod fel nad oes raid i bobl chwilio'r we!