Peidiwch â Thracio: Yr Hyn y Mae angen i Farchnatwyr ei Wybod

Eisoes bu cryn dipyn o newyddion am gais y FTC i gwmnïau Rhyngrwyd alluogi nodweddion sy'n grymuso defnyddwyr i beidio â chael eu tracio. Os nad oeddech wedi darllen yr adroddiad Preifatrwydd 122 tudalen, byddech chi'n meddwl bod y FTC yn gosod rhyw fath o linell yn y tywod ar nodwedd maen nhw'n gofyn amdani o'r enw Peidiwch â Thracio. Beth yw Peidiwch â Thracio? Mae yna nifer o ffyrdd y mae cwmnïau'n olrhain ymddygiad defnyddwyr ar-lein. Y mwyaf poblogaidd,