Adroddiad Olrhain Data 2012

Pryd mae defnyddwyr yn barod i rannu eu data? Faint o ddata? Os nad ydych yn sylweddoli hynny eisoes, mae Ewrop fel rheol yn arwain y ffordd ar faterion data a phreifatrwydd. Mae eu deddfau yn llawer llymach ac maent yn llawer mwy beirniadol o fethodolegau cipio data. Mae Gogledd America yn tueddu i lusgo cryn dipyn ac mae gennym lawer mwy o agwedd laissez-faire - yn aml yn casglu gormod ac yn gwneud rhy ychydig ag ef. Parodrwydd defnyddwyr i rannu gwybodaeth