DivvyHQ: Cynllunio Cynnwys Cyfaint Uchel a Llif Gwaith

Os ydych chi'n gweithio mewn cwmni menter, mae cynllunio a gweithredu cynnwys yn ganolog i'ch strategaeth farchnata gyffredinol. Yr her yw rheoli syniadau, adnoddau, aseiniadau, ac adolygu statws cynhyrchu cyffredinol. Mae platfform DivvyHQ yn darparu'r holl offer sy'n angenrheidiol o'r syniadaeth i'r gweithredu. Dyluniwyd y platfform ar gyfer cyhoeddi cynnwys a chyfryngau cymdeithasol. Offeryn llif gwaith cynllunio cynnwys a chynhyrchu wedi'i seilio ar gwmwl yw DivvyHQ a adeiladwyd i helpu marchnatwyr a chynhyrchwyr cynnwys i drefnu / aros yn drefnus a gweithredu'n llwyddiannus ymestynnol.