Rwy'n Iawn y Tu Ôl i Chi ...

Sut fyddech chi'n addasu'ch cynnwys pe bai'r person sy'n pori'ch gwefan mewn gwlad wahanol? Gwladwriaeth wahanol? Dinas wahanol? Ar draws y stryd? Yn eich siop? A fyddech chi'n siarad â nhw'n wahanol? Fe ddylech chi! Mae geotargetio wedi bod o gwmpas ers cryn amser bellach yn y diwydiant marchnata uniongyrchol. Gweithiais gyda chwmni marchnata cronfa ddata i weithio ar fynegai perchnogol a ddefnyddiodd amser gyrru a phellter i raddio rhagolygon ac ef

WordPress: Chwilio ac Amnewid MySQL gan ddefnyddio PHPMyAdmin

Fe wnes i addasiad bach i'm cynllun tudalennau heddiw. Rwyf wedi darllen ar flog John Chow ac ar flog Problogger y gall lleoli eich hysbyseb o fewn corff post arwain at gynnydd dramatig mewn refeniw. Mae Dean yn gweithio ar ei hefyd. Ar safle Darren, mae'n ysgrifennu mai mater o symudiad llygad y darllenydd yn unig ydyw. Pan fydd y faner ar frig y dudalen, mae'r darllenydd yn sgipio drosti