Buddion Profi Cwponau a Gostyngiadau

Ydych chi'n talu premiwm i gaffael arweinyddion newydd, neu'n cynnig gostyngiad i'w denu? Ni fydd rhai cwmnïau'n cyffwrdd â chwponau a gostyngiadau oherwydd eu bod yn ofni dibrisio eu brand. Mae cwmnïau eraill wedi dod yn ddibynnol arnynt, gan leihau eu proffidioldeb yn beryglus. Nid oes fawr o amheuaeth a ydyn nhw'n gweithio ai peidio. Dywedodd 59% o farchnatwyr digidol fod gostyngiadau a bwndeli yn effeithiol ar gyfer caffael cwsmeriaid newydd. Er bod gostyngiadau yn rhyfeddol wrth yrru enillion tymor byr, gallant ddryllio llanast