Achosion a Chanlyniadau Dieithr Materion Data

Mae dros hanner yr holl farchnatwyr yn credu mai data budr yw'r rhwystr mwyaf wrth adeiladu rhaglen farchnata lwyddiannus. Heb ddata o ansawdd na data anghyflawn, rydych chi'n colli'r gallu i dargedu a chyfathrebu â'ch rhagolygon yn gywir. Yn ei dro, mae hyn yn gadael bwlch yn eich gallu i sicrhau eich bod yn diwallu anghenion eich tîm gwerthu hefyd. Mae effeithlonrwydd gwerthu yn segment technoleg sy'n tyfu. Y gallu, gyda data gwych, i dargedu rhagolygon, eu trosi i dennynau,