Allgymorth Gwerthu: Chwe Strategaeth sy'n Ennill Calonnau (A Chynghorau Eraill!)

Mae ysgrifennu llythyrau busnes yn gysyniad sy'n ymestyn yn ôl i'r gorffennol. Ar yr adegau hynny, roedd llythyrau gwerthu corfforol yn duedd gyda'r nod o ddisodli marchnatwyr o ddrws i ddrws a'u caeau. Mae angen dulliau modern ar gyfer yr oes fodern (dim ond edrych ar y newidiadau mewn hysbysebu arddangos) ac nid yw ysgrifennu llythyrau gwerthu busnes yn eithriad. Mae rhai egwyddorion cyffredinol sy'n ymwneud â ffurf ac elfennau llythyr gwerthu da yn dal i fod yn berthnasol. Wedi dweud hynny, mae strwythur a hyd eich llythyr busnes yn dibynnu

ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

Mewnwelediadau Carlam: Profi Rhagfynegol ar gyfer Post Uniongyrchol

Cyn mynd yn ddigidol, roeddwn i'n gweithio yn y diwydiannau papurau newydd a phost uniongyrchol. Er bod papurau newydd wedi methu â mabwysiadu nac addasu mewn pryd i gynnal eu rheolaeth dros gyllidebau hysbysebu, mae post uniongyrchol yn parhau i yrru canlyniadau anhygoel. Mewn gwirionedd, byddwn i'n dadlau y gallai llawer o ymgyrchoedd marchnata uniongyrchol gyda phost uniongyrchol gael llawer mwy o sylw - gan dorri trwy sŵn digidol. Y gwir yw, er fy mod yn cael cannoedd o negeseuon e-bost a baneri yn fy nharo bob

Sgowt: Gwasanaeth ar gyfer Anfon Cardiau Post am $ 1 yr un

Mae Sgowt yn wasanaeth syml sy'n gwneud un peth - mae'n caniatáu ichi anfon cardiau post lliw llawn 4 × 6 wedi'u haddasu gennych chi. Rydych chi'n cyflenwi'ch delweddau blaen a chefn eich hun, yn darparu rhestr o gyfeiriadau (gallwn ni eich helpu chi i'w adeiladu neu gallwch chi ei wneud eich hun), a byddan nhw'n argraffu cerdyn post hardd ac yna'n ei bostio at unrhyw nifer o'ch cwsmeriaid neu gleientiaid ar gyfer $ 1.00 yr un. Sut mae Sgowtiaid yn Gweithio Ychwanegu Delweddau - Defnyddiwch eu