5 Ystyriaethau Wrth Ddewis Storio Cwmwl I Gwneud y mwyaf o Gydweithrediad a Chynhyrchiant

Mae'r gallu i storio ffeiliau gwerthfawr fel ffotograffau, fideos a cherddoriaeth yn ddi-dor yn y cwmwl yn obaith hudolus, yn enwedig gyda'r cof paltry (cymharol) mewn dyfeisiau symudol a chost uchel cof ychwanegol. Ond beth ddylech chi edrych amdano wrth ddewis datrysiad storio cwmwl a rhannu ffeiliau? Yma, rydym yn dadansoddi'r pum peth y dylai pawb eu hystyried cyn penderfynu ble i roi eu data. Rheolaeth - Ydw i'n rheoli? Un o

Sut y bydd Blockchain yn Trawsnewid Tanwydd yn y Diwydiant E-Fasnach

Fel sut y gwnaeth y chwyldro e-fasnach daro'r glannau siopa, byddwch yn barod am newid arall ar ffurf technoleg blockchain. Beth bynnag yw'r heriau yn y diwydiant e-fasnach, mae'r blockchain yn addo mynd i'r afael â chryn dipyn ohonynt a gwneud busnes yn haws i'r gwerthwr yn ogystal â'r prynwr. I wybod sut y bydd blockchain o fudd cadarnhaol i'r diwydiant e-fasnach, yn gyntaf, mae angen i chi wybod am fanteision technoleg blockchain a'r

Amser ar gyfer Tiwniad Gwanwyn o'ch Strategaeth Farchnata

Bob yn hyn a hyn, mae'n bwysig adolygu'ch strategaeth farchnata. Mae ymddygiadau defnyddwyr yn newid dros amser, mae strategaethau eich cystadleuydd yn newid dros amser, ac mae llwyfannau marchnata digidol yn newid dros amser. Mae'r gwanwyn yma, a nawr yw'r amser perffaith i frandiau adnewyddu eu hymdrechion marchnata digidol. Felly, sut mae marchnatwyr yn dileu'r annibendod o'u strategaeth farchnata? Yn ffeithlun newydd MDG, bydd darllenwyr yn dysgu pa dactegau digidol hen a blinedig i daflu hyn allan

Beth yw data mawr? Beth yw Buddion Data Mawr?

Yr addewid o ddata mawr yw y bydd gan gwmnïau lawer mwy o wybodaeth ar gael iddynt i wneud penderfyniadau a rhagfynegiadau cywir ar sut mae eu busnes yn gweithredu. Gadewch i ni gael rhywfaint o fewnwelediad i Ddata Mawr, beth ydyw, a pham y dylem ei ddefnyddio. Mae Data Mawr yn Fand Gwych Nid dyna'r hyn rydyn ni'n siarad amdano yma, ond fe allech chi hefyd wrando ar gân wych wrth i chi ddarllen am Big Data. Dydw i ddim

Personoli Marchnata: 4 Allwedd i Sefydliad Llwyddiannus

Personoli yw'r holl gynddaredd ar hyn o bryd ond mae'n strategaeth a all fod yn eithaf sarhaus os caiff ei wneud yn anghywir. Gadewch i ni gymryd yr enghraifft fwyaf cyffredin - sut mae'n teimlo pan fyddwch chi'n cael neges e-bost lle mae'n agor, Annwyl %% FirstName %% ... onid dyna'r gwaethaf? Er bod hynny'n enghraifft amlwg, y lleiaf amlwg yw anfon cynigion a chynnwys amherthnasol i'ch cymuned. Mae hynny'n gofyn am sylfaen sydd ar waith. Targedu cyfoethog, deinamig, hyper-benodol