Ydw i'n dwll A **?

Ydw i'n dwll **? Mae darllenwyr fy mlog fel arfer yn glynu wrthyf ac yn siarad â'r parch, yr angerdd a'r tosturi rwy'n ceisio ei ddarparu trwy fy mlog. Mae'n bendant yn bersona rydw i'n ei daflunio ac yn un rydw i'n ceisio gweithio i'w berffeithio bob dydd. Mae gan bostiadau blog y fantais o rag-gynllunio (er fy mod i wedi bod yn eithaf di-flewyn-ar-dafod yn y gorffennol), ond nid yw bywyd go iawn yn gweithio felly. Dwi erioed wedi bod ag awydd craff