Cyfryngau Cymdeithasol Er Daioni Cymdeithasol

Mae 83 y cant o Americanwyr eisiau i frandiau gefnogi achosion a phrynodd 41 y cant o bobl gynnyrch gan gwmni oherwydd eu bod yn gwybod bod y cwmni'n gysylltiedig ag achos. Wrth i fwy o gwmnïau a nonprofits esblygu i fod yn fentrau cymdeithasol (hybrid o elusen a busnes), mae llawer yn cyfrif ar gyfryngau cymdeithasol i'w helpu i lwyddo. Rydym wedi rhannu tystiolaeth wych o farchnata achosion gwych. Rwy’n mawr obeithio ei fod yn segment a fydd yn ffrwydro

Di-elw: Codi Arian yn y Cwmwl 3.0 gyda Bloomerang

Mae technoleg rheoli rhoddwyr di-elw wedi cael ei defnyddio ers amser maith mewn UI gwael, UX gwael a chostau uchel. Mae Bloomerang yn fflipio’r sgript. Wedi'i gyd-sefydlu yn 2012 gan y cyn-filwr sector di-elw a thechnoleg technoleg Jay Love, mae'r meddalwedd codi arian yn y cwmwl yn helpu nonprofits i reoli eu cronfa o roddwyr. Lle mae Bloomerang yn gwahaniaethu ei hun mae ffocws ar gadw rhoddwyr. Er bod llawer o raglenni meddalwedd dielw yn caniatáu i godwyr arian geisio a rhoi rhoddion, mae Bloomerang hefyd yn galluogi arferion gorau ar gyfer cadw'r rhoddwyr hynny.

Canlyniadau Di-elw a Chyfryngau Cymdeithasol

Rydyn ni wedi gweithio gyda sawl di-elw dros y blynyddoedd ac mae hi bob amser yn ymddangos bod dau fath o gyllidebau dielw… sero neu dunelli. Gyda'r ddau, rwyf wedi synnu'n onest cyn lleied sydd wedi ymgorffori rhwydweithio cymdeithasol a chyfryngau cymdeithasol yn eu cymysgedd. Mae arweinwyr dielw yn feistri ar rwydweithio, ond nid yw'n ymddangos eu bod wedi darganfod y cyfleoedd i dyfu'r rhwydwaith hwnnw ar-lein. Mae ymchwil o Adroddiad Meincnod Rhwydweithio Cymdeithasol Di-elw 2012 yn dangos bod Nonprofits yn parhau i wneud hynny

Achosion: Elusen + Facebook = ENNILL!

Dwi ddim yn ffan o Facebook, mae'n debyg na fydd hynny'n newid ar unrhyw adeg yn fuan. Ar wahân i'r hysbysebion hurt na fydd yn diflannu waeth faint o weithiau rwy'n gofyn (gweler y screenshot isod), mae Facebook yn system gaeedig - maen nhw am i'r holl weithgaredd ddigwydd o fewn eu platfform. Mae hyn yn cyfyngu ... a dylid bod wedi dysgu gwersi gan AOL a MySpace. Yn fy llyfr, bydd gwthiad di-baid Twitter am fod yn agored ac integreiddio yn drech na Facebook a'i