Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Ymateb: Awtomeiddio'ch Ymgysylltiad Gwerthu â Chwilio ac Allgymorth E-bost LinkedIn

Ni fyddai unrhyw un yn dadlau mai LinkedIn yw'r platfform rhwydweithio cymdeithasol mwyaf cyflawn yn seiliedig ar fusnes ar y blaned. Mewn gwirionedd, nid wyf wedi edrych ar ailddechrau ynghlwm ar gyfer ymgeisydd nac wedi diweddaru fy ailddechrau fy hun mewn degawd ers defnyddio LinkedIn. Mae LinkedIn nid yn unig yn caniatáu imi weld popeth y mae ailddechrau yn ei wneud, ond gallaf hefyd ymchwilio i rwydwaith yr ymgeisydd a gweld gyda phwy y buont yn gweithio ac ar eu cyfer - yna cysylltu â'r bobl hynny i ddarganfod

Gwiriwch y Cyfeiriad E-bost gyda JavaScript a Mynegiadau Rheolaidd

Ychydig amser yn ôl, codais Gwiriwr Cryfder Cyfrinair gan ddefnyddio JavaScript a Mynegiadau Rheolaidd. Ar yr un nodyn hwnnw, gallwch hefyd wirio strwythur cyfeiriad e-bost gan ddefnyddio'r un fethodoleg mynegiant rheolaidd (regex). Os oes gan eich elfen ffurflen yr id = "emailaddress" a'ch bod yn ychwanegu ffurflen onSubmit = "return checkEmail ();", mae hon yn swyddogaeth Javascript y gallwch ei defnyddio i ddychwelyd rhybudd os oes gan y cyfeiriad e-bost strwythur dilys ai peidio:

Mae gen i Verizon PPC 6700 y byddwn i wedi hoffi bod wedi gwneud hyn i…

Gwyliwch y fideo. Mae'n rhaid i chi garu Markku, yn enwedig yr ymgais i daflu ar ffurf disgen! Diolch i Phil Schwarzmann yn Nokia am adael imi wybod am eu fideo firaol wacky!