Sut i Ddim yn Methu yn Snapchat

Mae'r byd marchnata yn fwrlwm o ffeilio Snapchat ar gyfer IPO a lansiad Spectacles (yn y bôn, nid oedd popeth Google Glass). Ac eto, mae'r sôn am Snapchat yn dal i fod â llawer o farchnatwyr yn crafu eu pennau. Yn y cyfamser, mae tweens, arddegau ac, fe wnaethoch chi ddyfalu, mae millennials yn bachu eu calonnau bach allan. Mae'n ymddangos fel petai brandiau'n cael platfform digidol newydd, maen nhw'n cael eu cyflwyno i un arall - neu o leiaf swyddogaeth newydd

Sut i Harneisio Cynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr Heb gael eich siwio

Mae delweddau a gynhyrchir gan ddefnyddwyr wedi dod yn ased gwerthfawr i farchnatwyr a brandiau cyfryngau, gan ddarparu peth o'r cynnwys mwyaf deniadol a chost-effeithiol ar gyfer ymgyrchoedd - oni bai ei fod, wrth gwrs, yn arwain at achos cyfreithiol gwerth miliynau o ddoleri. Bob blwyddyn, mae sawl brand yn dysgu hyn y ffordd galed. Yn 2013, siwiodd ffotograffydd BuzzFeed am $ 3.6 miliwn ar ôl darganfod bod y wefan wedi defnyddio un o'i luniau Flickr heb ganiatâd. Dioddefodd Getty Images ac Agence France-Presse (AFP) achos cyfreithiol $ 1.2 miliwn hefyd