I Drydar neu Ddim i Drydar

Canllaw dechreuwyr i benderfynu a yw Twitter yn iawn ar gyfer eich strategaeth ddigidol Nid ydyn nhw'n 'cael' eu defnyddwyr! Mae cyfranddaliadau i lawr! Mae'n anniben! Mae'n marw! Mae marchnatwyr - a defnyddwyr - wedi cael digon o gwynion am Twitter yn ddiweddar. Fodd bynnag, gyda dros 330 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol ledled y byd, mae'n ymddangos bod y platfform cyfryngau cymdeithasol yn gwneud yn iawn. Mae'r defnydd wedi cyflymu am dri chwarter yn olynol, a heb unrhyw gystadleuydd uniongyrchol penodol yn y golwg, bydd Twitter o gwmpas

Dau Ap Twitter Rhaid i Reoli Dilynwyr

Mae'n ymddangos bod fy nghariad cariad â Twitter yn cael ei ail-danio yn hwyr. Mae'n ymddangos i mi fod y tîm yn Twitter wedi bod yn llawer mwy ymatebol i gael y cyfrifon sbamwyr a crap allan o'r system ac mae ansawdd fy mhorthiant twitter yn gwella ac yn gwella. Yn hollol onest, er i ni gael dilyniant da - 30k + ar @douglaskarr a 50k + ar @martech_zone, wnes i ddim gweithio i gynyddu'r gymuned honno oherwydd bod y sŵn yn fyddarol a

10 ffaith a fydd yn eich synnu ynglŷn â'r cyfryngau cymdeithasol

Un agwedd ar y we gymdeithasol yr wyf yn ei charu yw'r cae chwarae cyfartal y mae'n ei ddarparu i gwmnïau bach a mawr, yn ogystal â'r ffaith mai hi yw'r Gorllewin Gwyllt o hyd. Cyn belled ag y gallwn gadw rheoleiddwyr a dwylo'r llywodraeth i ffwrdd ohono, rwy'n siŵr y bydd yn parhau i ffynnu. Wedi dweud hynny, rydw i bob amser yn cael fy syfrdanu wrth arsylwi post blog, ffeithlun, neu weminar am ryw reol ar gyfryngau cymdeithasol. Yno

Pwy sy'n berchen ar eich dilynwyr Twitter corfforaethol?

Cyfrif eithaf diddorol ar y New York Times o sut mae Phonedog yn siwio gweithiwr blaenorol i gael mynediad at ddilynwyr Twitter ar y cyfrif a sefydlodd fel rhan o’u gwaith allgymorth cyfryngau cymdeithasol. Yn ôl y safonau cyflogaeth cyfredol yn y wlad, mae'n debyg bod PhoneDog o fewn eu hawliau yn llwyr ... mae'r cwmni rydych chi'n ei wneud yn nodweddiadol o'r gwaith rydych chi'n ei wneud ar amser cwmni. Fodd bynnag, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y canfyddiad a'r rhyngweithio rhwng

Dadansoddi Eich Twitter Yn Dilyn

Mae Schmap wedi rhyddhau teclyn dadansoddi proffil Twitter sy'n eithaf cynhwysfawr. Trwy wneud dadansoddiad cymhariaeth o'ch dilynwyr â chyfrifon eraill, gall Schmap ddarparu dadansoddiad manwl i chi o ble mae'ch dilynwyr yn dod, pa broffesiynau ydyn nhw, eu demograffeg a hyd yn oed eu dylanwad. Mae dadansoddiad sylfaenol am ddim yn ogystal â dadansoddiad llawn. Mae'r prisiau dadansoddi yn dibynnu ar ba fath o gyfrif rydych chi'n ei ddadansoddi ond mae'n amrywio o tua $ 25 am a

Newydd anfon $ 1000 at Noa!

Sori am y rhediad hwyr ar hyn! Fe wnaethom anfon rhestr o'r cofnodion i Ade gyda phob cofnod â rhif ar hap yn gysylltiedig (gan ddefnyddio'r swyddogaeth RAND yn Excel ac yna didoli'r golofn). Yna cawsom Hannes yn dewis rhif ar hap o fewn y 108 ymgais felly ni fyddai Hannes yn gwybod pwy fyddai'r enillydd. Enillydd y rhoddion $ 1,000 oedd Noa yn wpstar.com! I dalu costau trafodion Paypal, rydw i mewn gwirionedd