Streak: Rheoli'ch Piblinell Gwerthu yn Gmail Gyda'r CRM Sylw Llawn hwn

Ar ôl sefydlu enw da a gweithio ar fy safle bob amser, fy siarad, fy ysgrifennu, fy nghyfweliadau, a fy musnesau ... mae nifer yr ymatebion a'r camau dilynol y mae angen i mi eu gwneud yn aml yn llithro trwy'r craciau. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth fy mod wedi colli cyfleoedd gwych dim ond oherwydd na wnes i ddilyn gobaith mewn modd amserol. Y mater dan sylw, serch hynny, yw bod y gymhareb o gyffyrddiadau y mae angen i mi fynd drwyddi i ddod o hyd i'r ansawdd

11 Ffyrdd o Gynyddu ROI Eich Marchnata Cynnwys

Efallai y dylai hyn fod yn ffeithlun wedi bod yn un argymhelliad enfawr ... gofynnwch i'r darllenwyr drosi! O ddifrif, rydym ychydig yn ddryslyd ynghylch faint o gwmnïau sy'n ysgrifennu cynnwys cyffredin, nid yn dadansoddi eu sylfaen cwsmeriaid, ac nid yn datblygu strategaethau tymor hwy i yrru darllenwyr i mewn i gwsmeriaid. Daw fy ymchwil i ar hyn gan Jay Baer a nododd fod un blogbost yn costio $ 900 i gwmni ar gyfartaledd. Cymysgwch hyn â'r ffaith bod 80-90% o'r cyfan

Eich Templed Dilynol Arweiniol Gwerthu

Beth yw eich cynllun o ymosodiad ar ddilyn i fyny ar arweinwyr gwerthu? Rwy'n ofni ein bod yn aml yn methu â chyrraedd ... cwrdd â gobaith ac yna esgeuluso dilyn i fyny ac aros ar frig y meddwl. Mae'n strategaeth anodd ei sefydlu ac yn rheswm da i fuddsoddi mewn CRM ac awtomeiddio gwerthu fel ein cleientiaid yn Salesvue. Mae MarketBridge yn gwmni sy'n arbenigo mewn pontio'r bwlch rhwng marchnata a gwerthu i wella cwmni

Mwy o Gynnwys, Mwy o Broblemau: Brwydro Cynrychiolydd Gwerthu

Rydyn ni wedi bod yn cyhoeddi cryn dipyn am yr offer sy'n alinio ymdrechion gwerthu a marchnata. Yn fy marn i, mae gan gynrychiolwyr gwerthu waith llawer anoddach i'w wneud y dyddiau hyn. 59% o'u hamser yn gwneud tasgau heblaw gwerthu fel ymchwilio i'r cyfrif a chynhyrchu arweinyddion. Ac mae defnyddwyr a busnesau yn gallu gwneud ymchwil anghyffredin ar-lein, gan werthuso nodweddion, buddion, cynhyrchion, gwasanaethau, graddfeydd ac adolygiadau. Er gwaethaf y doreth o ddeunyddiau marchnata sydd ar gael, 40% o'r marchnata