Storyworks1: Llwyfan Cyflenwi Cynnwys Gwerthu Digidol Lleoliad-Ymwybodol

Mae Storyworks1 yn darparu platfform cyflwyno symudol rhyngweithiol i arfogi'ch tîm maes gydag offer i helpu i hybu hygrededd, alinio strategaeth farchnata â gweithredu gwerthiant, a thyfu perthnasoedd busnes â mewnwelediadau amser real a data gweithredadwy. Mae Lleolwr Cyfle newydd Storyworks1 yn rhoi'r gallu i bersonél gwerthu maes gysoni eu lleoliad presennol â CRM trwy ddyfais symudol er mwyn mapio lleoliadau a phroffiliau darpar gwsmeriaid a chleientiaid cyfagos. Mae'r Lleolydd Cyfle yn addasu gwybodaeth yn seiliedig ar y