Yr Achos Busnes dros Reoli Asedau Digidol

Mewn byd lle mae'r mwyafrif (neu'r cyfan) o'n ffeiliau'n cael eu storio'n ddigidol ar draws sefydliadau, mae'n hanfodol bod gennym ni ffordd i wahanol adrannau ac unigolion gael mynediad i'r ffeiliau hyn mewn ffordd drefnus. Felly, poblogrwydd datrysiadau rheoli asedau digidol (DAM), sy'n caniatáu i ddefnyddwyr uwchlwytho ffeiliau dylunio, lluniau stoc, cyflwyniadau, dogfennau ac ati mewn ystorfa gyffredin y gall partïon mewnol gael mynediad atynt. Hefyd, colli asedau digidol