Mae'n rhaid i fodau dynol Ymddwyn yn Well ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Mewn cynhadledd ddiweddar, roeddwn yn cael trafodaeth gydag arweinwyr cyfryngau cymdeithasol eraill am hinsawdd afiach yn tyfu ar gyfryngau cymdeithasol. Nid yw'n gymaint am y rhaniad gwleidyddol cyffredinol, sy'n amlwg, ond am y stamped of rage sy'n cyhuddo pryd bynnag y bydd mater dadleuol yn codi. Defnyddiais y term stampede oherwydd dyna a welwn. Nid ydym bellach yn oedi i ymchwilio i'r mater, aros am ffeithiau, na hyd yn oed ddadansoddi cyd-destun y