A ddylech chi adeiladu neu brynu'ch platfform platfform nesaf?

Yn ddiweddar, ysgrifennais erthygl yn cynghori cwmnïau i beidio â chynnal eu fideo eu hunain. Roedd rhywfaint o wthio yn ôl arno gan rai techies a oedd yn deall y tu mewn a'r tu allan i gynnal fideo. Roedd ganddyn nhw rai pwyntiau da, ond mae fideo yn gofyn am gynulleidfa, ac mae llawer o'r platfformau sy'n cael eu cynnal yn darparu hynny. Felly'r cyfuniad o gost lled band, cymhlethdod maint y sgrin, a chysylltedd, yn ogystal ag argaeledd y gynulleidfa oedd fy mhrif resymau.