Beth yw Realiti Rhithiol?

Mae cyflymiad technoleg yn syfrdanol. Pe byddech wedi gofyn imi fy marn ar rithwirionedd flwyddyn yn ôl, mae'n debyg y byddwn wedi dweud wrthych ei fod yn gyfle cyfyngedig mewn addysg ac adloniant. Fodd bynnag, fel y soniais mewn swydd ddiweddar ar ôl mynychu Dell Technology World, mae gweld y trawsnewidiad digidol sy'n digwydd yn y byd yn newid fy safbwynt ar bopeth bron. Beth yw Realiti Rhithiol? Rhith realiti (VR) yw