Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer

Rhyddhawyd Astudiaeth Defnydd Cyfryngau Newydd Defnyddwyr

Mae pennawd y bore yma ar ddatganiad i’r wasg am Astudiaeth Cyfryngau Newydd Defnyddwyr Cone 2009 yn darllen, “Mae pedwar o bob pump o Ddefnyddwyr Cyfryngau Newydd yn Rhyngweithio â Chwmnïau a Brandiau Ar-lein, i fyny 32% ers 2008.” Nid yw hyn yn gymaint o newyddion syfrdanol gan ei fod yn gadarnhad o'r hyn yr ydym ni eisoes yn ei ystyried yn rhesymegol gan farchnatwyr. Os ydych chi ar-lein, mae'n debyg eich bod chi eisiau rhyngweithio â'r brandiau rydych chi'n eu prynu mewn rhyw ffordd. Dyfynnir Mike Hollywood, cyfarwyddwr cyfryngau newydd Cone, yn y