Y Tu Hwnt i Demograffeg: Mathau o Segmentu Cynulleidfa Uwch sy'n Gyrru Ymgysylltiad Mesuradwy

Diolch pa bynnag guru rydych chi'n credu ynddo ar gyfer Awtomeiddio Marchnata, a'r llac y mae'n ei roi i farchnatwyr. Yn fwyaf cyffredin, rydym yn defnyddio Awtomeiddio Marchnata ar gyfer ymgysylltu a meithrin arweinwyr. Gellir cyflawni hyn gydag ymgyrchoedd diferu, a hysbysu ymddygiad-sbarduno iddynt weithredu. Mae Mail Merge yn nodwedd arall a anfonir gan y nefoedd. Mae'r cyfle i gynnwys enw pob derbynnydd sengl yn y pwnc a llinell gyntaf eich e-bost yn drawsnewid-clincher dim-methu ... Neu a ydyw? Nid yw'r gwir

Set Gyflawn o Awgrymiadau i Gynyddu Eich Tâl Hysbysebu ROI Hysbysebu

Er bod yr ffeithlun hwn o Datadial yn nodi ar gyfer busnesau bach, byddaf yn onest ein bod yn gweithio gyda rhai busnesau menter a mawr nad ydynt yn manteisio ar lawer o'r awgrymiadau hyn! Efallai mai hon yw'r rhestr fwyaf cyflawn o awgrymiadau a welais o ran defnyddio hysbysebu talu fesul clic ar Google yn fwy effeithiol. Waeth beth yw eich diwydiant, mae'r tactegau y gallwch eu defnyddio i wneud bywyd yn haws i reolwyr PPC aros yr un fath. Yr ffeithlun hwn

Nid yw pawb sy'n rhyngweithio â chi yn gwsmer

Nid yw rhyngweithio ar-lein ac ymweliadau unigryw â'ch gwefan o reidrwydd yn gwsmeriaid i'ch busnes, na hyd yn oed darpar gwsmeriaid. Mae cwmnïau yn aml yn gwneud y camgymeriad o dybio bod pob ymweliad â gwefan yn rhywun sydd â diddordeb yn eu cynhyrchion, neu fod pawb sy'n lawrlwytho un papur gwyn yn barod i'w brynu. Nid felly. Nid felly o gwbl. Gall ymwelydd gwe fod â llawer o wahanol resymau dros edrych ar eich gwefan a threulio amser gyda'ch cynnwys, dim un

Sut i Wneud i Awtomeiddio Marchnata Weithio i Chi

Mae yna lawer o ddryswch yn y ffrynt ar-lein heddiw ynglŷn â beth yn union yw awtomeiddio marchnata. Mae'n ymddangos bod unrhyw gwmni sy'n cyfrif sut i anfon e-bost yn seiliedig ar ddigwyddiad wedi'i sbarduno yn galw eu hunain yn awtomeiddio marchnata. Rydym wedi dysgu gan ein noddwr awtomeiddio marchnata, Right On Interactive, fod nodweddion gwahanol iawn system awtomeiddio marchnata y dylai pob marchnatwr edrych amdanynt: Data - y gallu i gasglu data, naill ai trwy ffurflenni,

BlitzMetrics: Dangosfyrddau Cyfryngau Cymdeithasol Ar Gyfer Eich Brand

Mae BlitzMetrics yn cynnig dangosfwrdd cymdeithasol sy'n monitro'ch data ar draws eich holl sianeli a'ch cynhyrchion mewn un lle. Nid oes angen chwilio am fetrigau ar draws yr holl lwyfannau cymdeithasol amrywiol. Mae'r system yn darparu adroddiadau ar eich prif gefnogwyr a'ch dilynwyr i'ch helpu chi i godi ymwybyddiaeth brand, ymgysylltu ac yn y pen draw - trawsnewidiadau. Yn bennaf oll, mae BlitzMetrics yn helpu marchnatwyr i ddeall pryd a pha gynnwys yw'r mwyaf effeithiol fel y gallwch addasu eich negeseuon yn ôl