Sut i Gynhyrchu Bawd Youtube

A yw'n bosibl cynhyrchu bawd ar gyfer fideo Youtube? Ie! Mae'n ddefnyddiol arddangos mân-luniau gyda dolenni mewn bariau ochr, neu i ddisodli cod gwreiddio Youtube gyda fideo yn eich porthiant RSS neu e-bost. Mae hyn eisoes yn nodwedd o rai llwyfannau e-bost, fel Plugin Cylchlythyr WordPress. Gallai ceisio ysgrifennu eich generadur bawd Youtube eich hun fod yn dipyn o dasg. Y newyddion da yw nad oes raid i chi gynhyrchu bawd,

Newydd anfon $ 1000 at Noa!

Sori am y rhediad hwyr ar hyn! Fe wnaethom anfon rhestr o'r cofnodion i Ade gyda phob cofnod â rhif ar hap yn gysylltiedig (gan ddefnyddio'r swyddogaeth RAND yn Excel ac yna didoli'r golofn). Yna cawsom Hannes yn dewis rhif ar hap o fewn y 108 ymgais felly ni fyddai Hannes yn gwybod pwy fyddai'r enillydd. Enillydd y rhoddion $ 1,000 oedd Noa yn wpstar.com! I dalu costau trafodion Paypal, rydw i mewn gwirionedd

10 diwrnod ar ôl: Eich Cyfle i Ennill $ 1,000 yw 50%!

Ddim cweit yr ergyd yr oeddwn i wedi'i rhagweld, ond rydw i wir yn synnu pa mor araf mae'r rhoddion arian parod $ 1,000 wedi tynnu i ffwrdd. Ar hyn o bryd mae gennym 1 blog, Blog Paradise, sydd wedi cyflwyno eu cofnod yn y rhoddion! Mae Blog Paradise wedi ysgrifennu un post perffaith a allai gael $ 1,000 iddynt! Deg diwrnod ar ôl! Mae hynny'n golygu pan fyddwch chi'n cyflwyno'ch post, rydych chi wedi gwthio'r od i 50%! Ysgrifennwch bost ar gyfer pob un o'r noddwyr