Infograffig: Canllaw i Ddatrys Problemau Materion Cyflenwi E-bost

Amser Darllen: 3 Cofnodion Pan fydd e-byst yn bownsio gall achosi llawer o aflonyddwch. Mae'n bwysig cyrraedd y gwaelod - cyflym! Y peth cyntaf y dylem ddechrau ag ef yw cael dealltwriaeth o'r holl elfennau sy'n rhan o gael eich e-bost i'r mewnflwch ... mae hyn yn cynnwys glendid eich data, eich enw da IP, eich cyfluniad DNS (SPF a DKIM), eich cynnwys, ac unrhyw rai adrodd ar eich e-bost fel sbam. Dyma ffeithlun sy'n darparu a

Gwirio Eich Rhestrau Marchnata E-bost Ar-lein: Pam, Sut, a Lle

Amser Darllen: 7 Cofnodion Sut i werthuso a dod o hyd i'r gwasanaethau gwirio e-bost gorau ar y we. Dyma restr fanwl o ddarparwyr yn ogystal ag offeryn lle gallwch brofi cyfeiriad e-bost yn yr erthygl.

7 Rhesymau dros lanhau'ch rhestr e-bost a sut i lanhau tanysgrifwyr

Amser Darllen: 2 Cofnodion Rydyn ni'n canolbwyntio llawer ar farchnata e-bost yn ddiweddar oherwydd rydyn ni wir yn gweld llawer o broblemau yn y diwydiant hwn. Os yw gweithrediaeth yn parhau i'ch plagio ar dwf eich rhestr e-bost, mae gwir angen i chi eu cyfeirio at yr erthygl hon. Y gwir yw, po fwyaf a hŷn eich rhestr e-bost, y mwyaf o ddifrod y gallai fod yn ei gael i'ch effeithiolrwydd marchnata e-bost. Yn lle hynny, dylech chi ganolbwyntio ar faint o danysgrifwyr gweithredol sydd gennych chi ar eich

Sut Cynyddodd Purio Ein Rhestr Tanysgrifwyr Cynyddodd ein CTR 183.5%

Amser Darllen: 2 Cofnodion Roeddem yn arfer hysbysebu ar ein gwefan fod gennym dros 75,000 o danysgrifwyr ar ein rhestr e-bost. Er bod hynny'n wir, roedd gennym fater cyflawni swnllyd lle roeddem yn mynd yn sownd mewn ffolderau sbam lawer. Er bod 75,000 o danysgrifwyr yn edrych yn wych pan rydych chi'n chwilio am noddwyr e-bost, mae'n hollol ofnadwy pan fydd gweithwyr proffesiynol e-bost yn gadael i chi wybod nad oedden nhw'n cael eich e-bost oherwydd ei fod yn mynd yn sownd yn y ffolder sothach. Mae'n fan rhyfedd i