Outplay: Llwyfan Galluogi Gwerthu Allanol Cynhwysfawr Omni-Channel

Fel busnes bach, roeddwn bob amser yn cael trafferth gyda gwerthiant. Nid y strategaeth werthu oedd y broblem, ond yr adnoddau sydd eu hangen i barhau i helpu rhagolygon i gyrraedd y llinell derfyn. Roedd mewn gwirionedd yn rheswm allweddol pam lansiais ein cwmni Partner Salesforce, Highbridge. Roedd fy mhartneriaid yn deall yn iawn fod cael prosesau ac adnoddau ar waith i symud y siwrnai werthu ymlaen yn sylfaen i fusnes sy'n tyfu. Cyn belled fy mod i

Cyfathrebu, Hapchwarae, Rhagfynegi a Delweddu Gwerthiannau

Mae PowerSuite ™ InsideSales.com yn blatfform rheoli ymateb arweiniol sy'n darparu popeth sydd ei angen ar dimau gwerthu i wneud y gorau o'r broses gwerthu o bell a rhoi gwerthiannau i or-yrru. Mae cynhyrchion meddalwedd InsideSales.com wedi'u cynllunio ar gyfer ymateb i arweinwyr ac ymholiadau yn gyflym ac yn drylwyr. Mae hyn yn galluogi cwsmeriaid i gynyddu cyfraddau cyswllt a chymwysterau yn ddramatig, a gyrru gwerthiannau. Cynhyrchion ar gyfer Salesforce CRM PowerDialer ™ ar gyfer Salesforce - Y deialydd mwyaf pwerus yn y farchnad a adeiladwyd yn benodol i redeg yn Salesforce