Sut y bydd Technoleg Deepfake yn Effeithio ar Farchnata?

Os nad ydych wedi rhoi cynnig arni eto, efallai mai'r app symudol rydw i wedi bod yn cael yr hwyl fwyaf ag ef eleni yw Reface. Mae'r cymhwysiad symudol yn caniatáu ichi gymryd eich wyneb a newid wyneb unrhyw un mewn llun neu fideo arall yn eu cronfa ddata. Pam y gelwir ef yn Deepfake? Mae Deepfake yn gyfuniad o'r termau Deep Learning a Fake. Mae Deepfakes yn trosoli dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial i drin neu gynhyrchu cynnwys gweledol a sain gyda

Sut I Adnabod Eich Cwsmeriaid B2B Gyda Dysgu Peiriant

Mae cwmnïau B2C yn cael eu hystyried fel rhedwyr blaen mentrau dadansoddeg cwsmeriaid. Mae sianeli amrywiol fel e-fasnach, cyfryngau cymdeithasol a masnach symudol wedi galluogi busnesau o'r fath i gerflunio marchnata a chynnig gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid. Yn arbennig, mae data helaeth a dadansoddeg ddatblygedig trwy weithdrefnau dysgu peiriannau wedi galluogi strategwyr B2C i gydnabod ymddygiad defnyddwyr a'u gweithgareddau yn well trwy systemau ar-lein. Mae dysgu trwy beiriant hefyd yn cynnig gallu sy'n dod i'r amlwg i gael mewnwelediadau i gwsmeriaid busnes. Fodd bynnag, mabwysiadu gan gwmnïau B2B

Netra Cudd-wybodaeth Weledol: Monitro Eich Brand yn Weledol Ar-lein

Mae Netra yn gwmni cychwyn sy'n datblygu technoleg Cydnabod Delweddau yn seiliedig ar ymchwil AI / Deep Learning a gynhaliwyd yn Labordy Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial MIT. Mae meddalwedd Netra yn dod â strwythur i ddelweddau a oedd heb eu strwythuro o'r blaen gyda rhywfaint o eglurder anhygoel. O fewn 400 milieiliad, gall Netra dagio delwedd wedi'i sganio ar gyfer logos brand, cyd-destun delwedd, a nodweddion wyneb dynol. Mae defnyddwyr yn rhannu 3.5 biliwn o luniau ar gyfryngau cymdeithasol bob dydd. O fewn delweddau a rennir yn gymdeithasol mae mewnwelediadau gwerthfawr am weithgareddau, diddordebau defnyddwyr