Popeth y mae angen i chi ei wybod am Ddeallusrwydd Artiffisial a'i Effaith ar Hysbysebu PPC, Brodorol ac Arddangos

Eleni, ymgymerais â chwpl o dasgau uchelgeisiol. Roedd un yn rhan o fy natblygiad proffesiynol, i ddysgu popeth y gallwn i am ddeallusrwydd artiffisial (AI) a marchnata, ac roedd y llall yn canolbwyntio ar ymchwil ad-dechnoleg frodorol flynyddol, yn debyg i'r hyn a gyflwynwyd yma y llynedd - Tirwedd Technoleg Hysbysebu Brodorol 2017. Ychydig a wyddwn i ar y pryd, ond daeth e-lyfr cyfan allan o'r ymchwil AI dilynol, “Everything You Need to