Pam ddylech chi ffosio'ch cae codi

Wrth baratoi ar gyfer digwyddiadau y byddwn yn eu gwneud eleni, roedd ein Dirprwy Is-Ganghellor Datblygu Busnes - prif rwydweithiwr - Harrison Painter, a minnau'n trafod popeth yr oeddem yn ei gasáu am ddigwyddiadau rhwydweithio. Ar y brig ar y rhestr roedd caeau gwerthu caled ac elevator. Ar adegau, rydw i'n mynychu'r digwyddiadau hyn, ac mae'n teimlo fel petai rhywun wedi ffonio swnyn a phawb yn dod allan o'u cornel yn siglo. Maen nhw'n bobbio ac yn gwehyddu trwy'r mynychwyr yn gosod un