Buddion Marchnata a Gwerthu Awtomeiddio Marchnata

Yn ôl CSO Insights, mae gan gwmnïau sydd ag arferion cynhyrchu plwm a rheoli aeddfed gyfradd cyflawni cwota gwerthiant 9.3% yn uwch. Dyma lle mae llwyfannau awtomeiddio gwerthu fel ein noddwyr yn Salesvue wedi cael effaith ddramatig ar wella adroddiadau ac effeithlonrwydd timau sy'n defnyddio Salesforce - gan ddarparu datrysiad awtomeiddio piblinell. Fodd bynnag, nid awtomeiddio gwerthiant yn unig sy'n cynorthwyo cynrychiolwyr gwerthu i ddod yn fwy cynhyrchiol ac effeithlon. Er gwaethaf cael ei farchnata am flynyddoedd fel