Rhaeadrau yn erbyn Peiriannau Golchi: Golwg ar Reoli Cynnyrch

Lluniodd Lisa Reichelt y cyflwyniad gwych hwn ar gyfer Uwchgynhadledd yr IA: FYI: IA = Pensaernïaeth Gwybodaeth, UCD = Dyluniad sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr Ar gyfer y rheolwyr cynnyrch meddalwedd hynny, credaf fod hwn yn gyflwyniad gwych ar fethodoleg wych ar gyfer datblygu cynnyrch meddalwedd. Rydym wedi cael trafferth gyda'r dull rhaeadr yn fy ngwaith ac rydym yn trosglwyddo i'r dull hwn - er na wnaethom erioed ei nodi fel dull “Peiriant Golchi”. Mae'r sioe sleidiau hon yn syml ac yn