WordPress Hosting Rhedeg Araf? Ymfudo i westeio wedi'i reoli

Er bod yna dunelli o resymau bod eich gosodiad WordPress yn rhedeg yn araf (gan gynnwys ategion a themâu sydd wedi'u hysgrifennu'n wael), credaf mai'r rheswm unigol mwyaf pam mae pobl yn cael problemau yw bod eu cwmni cynnal. Mae'r angen ychwanegol am fotymau cymdeithasol ac integreiddiadau yn cymhlethu'r mater - mae llawer ohonynt yn llwytho'n ofnadwy o araf hefyd. Mae pobl yn sylwi. Mae'ch cynulleidfa'n sylwi. Ac nid ydyn nhw'n trosi. Gall cael tudalen sy'n cymryd mwy na 2 eiliad i'w llwytho

WordPress: Ysgrifennu Cod Byr O Thema Rhiant yn Thema Eich Plentyn

Wel, mae wedi bod yn dipyn o amser ers i mi rannu rhai awgrymiadau ar raglennu yn WordPress. Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn ôl ar y fainc yn defnyddio cod ar gyfer ein holl gleientiaid ac mae wedi bod yn hwyl mynd yn ôl i mewn i bethau. Efallai eich bod wedi sylwi ar yr integreiddiadau Papur Gwyn Marchnata newydd ledled y wefan - roedd hwnnw'n brosiect eithaf hwyl! Heddiw, roedd gen i fater gwahanol. Mae botymau ar lawer o'n cleientiaid wedi'u gweithredu trwy'r rhiant

Pantheon: WordPress Difrifol neu Drupal Hosting gyda New Relic

Mae gennym 47 o ategion gweithredol ar ein gosodiad WordPress. Dyna lawer o ategion, a gallai llawer ohonynt arafu perfformiad WordPress. Rydym yn cynnal rhai profion cyflymder cynhwysfawr cyn defnyddio ategion, neu efallai y byddwn hyd yn oed yn defnyddio peth o'r rhesymeg i ddiweddaru ein thema yn unig fel ei bod yn rhedeg yn gyflymach ac yn llai trethu ar ein gweinyddwyr. Mae cyflymder yn hanfodol y dyddiau hyn - o ongl profiad defnyddiwr ac ongl optimeiddio peiriannau chwilio.

Peidiwch â Beio WordPress

Mae 90,000 o hacwyr yn ceisio mynd i mewn i'ch gosodiad WordPress ar hyn o bryd. Mae hynny'n ystadegyn hurt ond mae hefyd yn tynnu sylw at boblogrwydd system rheoli cynnwys fwyaf poblogaidd y byd. Er ein bod yn weddol agnostig ynglŷn â systemau rheoli cynnwys, mae gennym barch dwfn, dwfn at WordPress ac rydym yn cefnogi'r rhan fwyaf o osodiadau ein cleientiaid arno. Nid wyf o reidrwydd yn cytuno â sylfaenydd WordPress sydd i raddau helaeth yn twyllo'r sylw ar faterion diogelwch gyda'r CMS.