Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Technoleg: Targed Hawdd, Nid yr Ateb bob amser

Mae amgylchedd busnes heddiw yn anodd ac yn anfaddeuol. Ac mae'n dod yn fwy felly. Mae o leiaf hanner y cwmnïau gweledigaethol a glodforwyd yn llyfr clasurol Jim Collins, Built to Last, wedi llithro mewn perfformiad ac enw da yn y degawd ers iddo gael ei gyhoeddi gyntaf. Un o'r ffactorau sy'n cyfrannu yr wyf wedi arsylwi yw mai ychydig o'r problemau anodd sy'n ein hwynebu heddiw sy'n un dimensiwn - anaml y mae'r hyn sy'n ymddangos yn broblem dechnoleg yn