Beth yw data sero-barti, parti cyntaf, ail barti a thrydydd parti

Mae dadl iach ar-lein rhwng anghenion cwmnïau i wella eu targedu gyda data a hawliau defnyddwyr i ddiogelu eu data personol. Fy marn ostyngedig i yw bod cwmnïau wedi cam-drin data ers cymaint o flynyddoedd fel ein bod yn gweld adwaith cyfiawn ar draws y diwydiant. Er bod brandiau da wedi bod yn hynod gyfrifol, mae brandiau drwg wedi llygru'r gronfa marchnata data ac mae cryn her yn ein hwynebu: Sut mae gwneud y gorau a

Pam Mae Glanhau Data yn Hanfodol a Sut Gallwch Chi Weithredu Prosesau ac Atebion Glendid Data

Mae ansawdd data gwael yn bryder cynyddol i lawer o arweinwyr busnes wrth iddynt fethu â chyflawni eu nodau targed. Mae'r tîm o ddadansoddwyr data - sydd i fod i gynhyrchu mewnwelediadau data dibynadwy - yn treulio 80% o'u hamser yn glanhau a pharatoi data, a dim ond 20% o'r amser sydd ar ôl i wneud y dadansoddiad gwirioneddol. Mae hyn yn cael effaith enfawr ar gynhyrchiant y tîm gan fod yn rhaid iddynt ddilysu ansawdd data â llaw

Data Gwych, Cyfrifoldeb Gwych: Sut Gall SMBs Wella Arferion Marchnata Tryloyw

Mae data cwsmeriaid yn hanfodol i fusnesau bach a chanolig (SMBs) ddeall anghenion cwsmeriaid yn well a sut maent yn rhyngweithio â'r brand. Mewn byd hynod gystadleuol, gall busnesau sefyll allan trwy drosoli data i greu profiadau personol mwy dylanwadol ar gyfer eu cwsmeriaid. Sylfaen strategaeth data cwsmeriaid effeithiol yw ymddiriedaeth cwsmeriaid. A chyda'r disgwyliad cynyddol am farchnata mwy tryloyw gan ddefnyddwyr a rheoleiddwyr, nid oes amser gwell i gymryd golwg

Grym Data: Sut Mae Sefydliadau Arwain yn Trosoledd Data Fel Mantais Gystadleuol

Data yw ffynhonnell mantais gystadleuol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Borja Gonzáles del Regueral - Is-Ddeon, Ysgol Busnes Gwyddorau Dynol a Thechnoleg Prifysgol IE yn deall yn llwyr bwysigrwydd data fel ased sylfaenol ar gyfer eu twf busnes. Er bod llawer wedi sylweddoli ei arwyddocâd, mae'r mwyafrif ohonynt yn dal i gael trafferth deall sut y gellir ei ddefnyddio i ddeillio gwell canlyniadau busnes, megis trosi mwy o ragolygon yn gwsmeriaid, gwella enw da brand, neu