Hylendid Data: Canllaw Cyflym i Garthu Uno Data

Mae carthu uno yn swyddogaeth ganolog ar gyfer gweithrediadau busnes fel marchnata post uniongyrchol a chael un ffynhonnell o wirionedd. Fodd bynnag, mae llawer o sefydliadau yn dal i gredu bod y broses uno yn gyfyngedig yn unig i dechnegau a swyddogaethau Excel nad ydynt yn gwneud fawr ddim i unioni anghenion cynyddol gymhleth o ran ansawdd data. Bydd y canllaw hwn yn helpu defnyddwyr busnes a TG i ddeall y broses uno carthu, ac o bosibl yn gwneud iddynt sylweddoli pam na all eu timau wneud hynny

Yn 2018, bydd Data'n Tanwydd yr Economi Mewnwelediad sy'n Dod i'r Amlwg

Fe wnaeth y gobaith y byddai deallusrwydd artiffisial (AI) yn newid popeth yn ennyn cryn wefr mewn cylchoedd marchnata yn 2017, a bydd hynny'n parhau yn 2018 a'r blynyddoedd i ddod. Bydd arloesiadau fel Salesforce Einstein, yr AI cynhwysfawr cyntaf ar gyfer CRM, yn rhoi mewnwelediadau digynsail i weithwyr proffesiynol gwerthu i anghenion cwsmeriaid, yn helpu asiantau cymorth i ddatrys problemau cyn i gwsmeriaid hyd yn oed eu canfod a gadael i farchnata bersonoli profiadau i raddau nad oedd yn bosibl o'r blaen. Y datblygiadau hyn yw mantais a

5 Dimensiynau Rhagoriaeth Gweithrediadau Marchnata

Am dros ddegawd, rydym wedi arsylwi Gweithrediadau Gwerthu yn helpu i fonitro a gweithredu strategaethau gwerthu mewn amser real mewn sefydliadau. Tra bod yr Is-lywydd yn gweithio ar strategaethau a thwf tymor hir, roedd gweithrediadau gwerthu yn fwy tactegol ac yn darparu arweinyddiaeth a hyfforddiant dyddiol i gadw'r bêl i symud. Dyma'r gwahaniaeth rhwng y prif hyfforddwr a'r hyfforddwr tramgwyddus. Beth yw Gweithrediadau Marchnata? Gyda dyfodiad strategaethau marchnata omnichannel ac awtomeiddio marchnata, rydym wedi gweld llwyddiant yn y diwydiant

Effaith Casglu a Gwella Data B2B ar gyfer Marchnata

Pan ddechreuais ar fy nhaith gorfforaethol yn gweithredu gwelliant parhaus, un canfyddiad a oedd yn gyson â gwella unrhyw broses oedd yr aneffeithlonrwydd - a'r cyfle dilynol - yn y broses drosglwyddo. Degawdau yn ddiweddarach a gwelaf fod hyn hyd yn oed yn wir gyda'n hasiantaeth. Un enghraifft yw pan fydd gan ein cleientiaid drosiant o fewn eu rhengoedd. Pan fydd y sawl sy'n gwneud y penderfyniad yn newid, yn amlach na pheidio mae'r berthynas â'r cwsmer mewn perygl. Nid oes ots pa mor dda ydyn ni