Deall Hysbysebu Rhaglennol, Ei Thueddiadau, a'r Arweinwyr Ad-Dechnoleg

Ers degawdau, mae hysbysebu ar y Rhyngrwyd wedi bod braidd yn wahanol. Dewisodd cyhoeddwyr gynnig eu mannau hysbysebu eu hunain yn uniongyrchol i hysbysebwyr neu fewnosod eiddo tiriog hysbysebion ar gyfer marchnadoedd hysbysebu i wneud cais amdanynt a'u prynu. Ar Martech Zone, rydym yn defnyddio ein hadeiladau hysbysebu fel hyn ... gan ddefnyddio Google Adsense i wneud arian i'r erthyglau a'r tudalennau gyda hysbysebion perthnasol yn ogystal â mewnosod dolenni uniongyrchol ac arddangos hysbysebion gyda chymdeithion a noddwyr. Hysbysebwyr a ddefnyddir i reoli â llaw

Tueddiadau MarTech Sy'n Gyrru Trawsnewid Digidol

Mae llawer o arbenigwyr marchnata yn gwybod: dros y deng mlynedd diwethaf, mae technolegau marchnata (Martech) wedi ffrwydro mewn twf. Nid yw'r broses dwf hon yn mynd i arafu. Mewn gwirionedd, mae astudiaeth ddiweddaraf 2020 yn dangos bod dros 8000 o offer technoleg marchnata ar y farchnad. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn defnyddio mwy na phum offeryn ar ddiwrnod penodol, a mwy nag 20 yn gyffredinol wrth weithredu eu strategaethau marchnata. Mae llwyfannau Martech yn helpu'ch busnes i adennill y buddsoddiad a'r help

Deallusrwydd Artiffisial (AI) A Chwyldro Marchnata Digidol

Marchnata digidol yw craidd pob busnes e-fasnach. Fe'i defnyddir i ddod â gwerthiannau i mewn, cynyddu ymwybyddiaeth brand, a chyrraedd cwsmeriaid newydd. Fodd bynnag, mae'r farchnad heddiw yn dirlawn, a rhaid i fusnesau e-fasnach weithio'n galed i guro'r gystadleuaeth. Nid yn unig hynny - dylent hefyd gadw golwg ar y tueddiadau technoleg diweddaraf a gweithredu technegau marchnata yn unol â hynny. Un o'r datblygiadau technolegol diweddaraf a all chwyldroi marchnata digidol yw deallusrwydd artiffisial (AI). Gawn ni weld sut. Materion Hanfodol Gyda Heddiw

mParticle: Casglu a Chysylltu Data Cwsmeriaid Trwy APIs Diogel a SDKs

Roedd gan gleient diweddar y buom yn gweithio ag ef bensaernïaeth anodd a oedd yn cyd-fynd â rhyw ddwsin o blatfformau a hyd yn oed mwy o bwyntiau mynediad. Y canlyniad oedd tunnell o ddyblygu, materion ansawdd data, ac anhawster wrth reoli gweithrediadau pellach. Er eu bod am inni ychwanegu mwy, gwnaethom argymell eu bod yn nodi ac yn gweithredu Llwyfan Data Cwsmer (CDP) i reoli'r holl bwyntiau mewnbynnu data yn well i'w systemau, gwella eu cywirdeb data, cydymffurfio