Didoli: Arferion Gorau ar gyfer Osgoi neu Gywiro Data Cwsmer Dyblyg

Mae data dyblyg nid yn unig yn lleihau cywirdeb mewnwelediadau busnes, ond mae'n peryglu ansawdd profiad eich cwsmer hefyd. Er bod pawb yn wynebu canlyniadau data dyblyg - rheolwyr TG, defnyddwyr busnes, dadansoddwyr data - mae'n cael yr effaith waethaf ar weithrediadau marchnata cwmni. Gan fod marchnatwyr yn cynrychioli offrymau cynnyrch a gwasanaeth y cwmni yn y diwydiant, gall data gwael ddifwyno enw da eich brand yn gyflym ac arwain at ddarparu cwsmer negyddol

Hylendid Data: Canllaw Cyflym i Garthu Uno Data

Mae carthu uno yn swyddogaeth ganolog ar gyfer gweithrediadau busnes fel marchnata post uniongyrchol a chael un ffynhonnell o wirionedd. Fodd bynnag, mae llawer o sefydliadau yn dal i gredu bod y broses uno yn gyfyngedig yn unig i dechnegau a swyddogaethau Excel nad ydynt yn gwneud fawr ddim i unioni anghenion cynyddol gymhleth o ran ansawdd data. Bydd y canllaw hwn yn helpu defnyddwyr busnes a TG i ddeall y broses uno carthu, ac o bosibl yn gwneud iddynt sylweddoli pam na all eu timau wneud hynny