Didoli: Arferion Gorau ar gyfer Osgoi neu Gywiro Data Cwsmer Dyblyg

Mae data dyblyg nid yn unig yn lleihau cywirdeb mewnwelediadau busnes, ond mae'n peryglu ansawdd profiad eich cwsmer hefyd. Er bod pawb yn wynebu canlyniadau data dyblyg - rheolwyr TG, defnyddwyr busnes, dadansoddwyr data - mae'n cael yr effaith waethaf ar weithrediadau marchnata cwmni. Gan fod marchnatwyr yn cynrychioli offrymau cynnyrch a gwasanaeth y cwmni yn y diwydiant, gall data gwael ddifwyno enw da eich brand yn gyflym ac arwain at ddarparu cwsmer negyddol

Sut i Adeiladu Diwylliant a Yrrir gan Ddata i Gynyddu Gwaelod eich Cwmni

Roedd gan y flwyddyn ddiwethaf oblygiadau ar draws diwydiannau, ac rydych chi'n debygol ar fin siffrwd cystadleuol. Gyda Prif Swyddogion Meddygol ac adrannau marchnata yn gwella ar ôl blwyddyn o wariant wrth gefn, gall buddsoddi'ch doleri marchnata eleni eich ail-leoli yn eich marchnad. Nawr yw'r amser i fuddsoddi yn yr atebion technoleg cywir sy'n cael eu gyrru gan ddata i ddatgloi mewnwelediadau marchnata gwell. Ddim yn ystafell fyw coblog gyda'i gilydd o ddarnau dodrefn gwahanol gyda lliwiau a ddewiswyd ymlaen llaw sy'n gwrthdaro (datrysiadau oddi ar y silff),

mParticle: Casglu a Chysylltu Data Cwsmeriaid Trwy APIs Diogel a SDKs

Roedd gan gleient diweddar y buom yn gweithio ag ef bensaernïaeth anodd a oedd yn cyd-fynd â rhyw ddwsin o blatfformau a hyd yn oed mwy o bwyntiau mynediad. Y canlyniad oedd tunnell o ddyblygu, materion ansawdd data, ac anhawster wrth reoli gweithrediadau pellach. Er eu bod am inni ychwanegu mwy, gwnaethom argymell eu bod yn nodi ac yn gweithredu Llwyfan Data Cwsmer (CDP) i reoli'r holl bwyntiau mewnbynnu data yn well i'w systemau, gwella eu cywirdeb data, cydymffurfio

Ble ddylech chi fod yn rhoi eich ymdrechion marchnata yn 2020?

Bob blwyddyn, mae Prif Swyddogion Marchnata yn parhau i ragfynegi a gwthio strategaethau y maen nhw'n eu gweld yn tueddu i'w cwsmeriaid. Mae PAN Communications bob amser yn gwneud gwaith gwych o gasglu a dosbarthu'r wybodaeth hon yn gryno - ac eleni maent wedi cynnwys y ffeithlun canlynol, Rhagfynegiadau CMO 2020, i'w gwneud hi'n haws. Er ei bod yn ymddangos bod y rhestr o heriau a setiau sgiliau yn ddiddiwedd, credaf mewn gwirionedd y gellir eu berwi i lawr cryn dipyn i 3 mater gwahanol: Hunanwasanaeth

Acquia: Beth yw Llwyfan Data Cwsmer?

Wrth i gwsmeriaid gyfathrebu a chreu trafodion â'ch busnes heddiw, mae'n mynd yn fwyfwy anodd cynnal golwg ganolog ar y cwsmer mewn amser real. Cefais gyfarfod y bore yma gyda chleient i ni a oedd yn cael yr anawsterau hyn yn unig. Roedd eu gwerthwr marchnata e-bost yn wahanol i'w platfform negeseuon symudol y tu allan i'w storfa ddata eu hunain. Roedd cwsmeriaid yn rhyngweithio ond oherwydd nad oedd y data canolog wedi'i gydamseru, roedd negeseuon weithiau'n cael eu sbarduno ar neu

Yn 2018, bydd Data'n Tanwydd yr Economi Mewnwelediad sy'n Dod i'r Amlwg

Fe wnaeth y gobaith y byddai deallusrwydd artiffisial (AI) yn newid popeth yn ennyn cryn wefr mewn cylchoedd marchnata yn 2017, a bydd hynny'n parhau yn 2018 a'r blynyddoedd i ddod. Bydd arloesiadau fel Salesforce Einstein, yr AI cynhwysfawr cyntaf ar gyfer CRM, yn rhoi mewnwelediadau digynsail i weithwyr proffesiynol gwerthu i anghenion cwsmeriaid, yn helpu asiantau cymorth i ddatrys problemau cyn i gwsmeriaid hyd yn oed eu canfod a gadael i farchnata bersonoli profiadau i raddau nad oedd yn bosibl o'r blaen. Y datblygiadau hyn yw mantais a