5 Nodweddion Hanfodol i Chwilio amdanynt mewn Llwyfan Adeiladu Ffurflenni Ar-lein

Os ydych chi'n chwilio am ffordd hawdd, effeithlon a diogel o gasglu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch gan eich cleientiaid, gwirfoddolwyr neu ragolygon, mae'n debyg y gall adeiladwr ffurflenni ar-lein gynyddu eich cynhyrchiant yn esbonyddol. Trwy weithredu adeiladwr ffurflenni ar-lein yn eich sefydliad, byddwch yn gallu fforchio prosesau llaw sy'n cymryd llawer o amser ac arbed digon o amser, arian ac adnoddau. Fodd bynnag, mae yna sawl teclyn allan yna i ddewis ohonynt, ac nid yw pob adeiladwr ffurflenni ar-lein yn cael ei greu yn gyfartal.

Twnnel: Casglu, Trawsnewid, a Phorthi Data Marchnata

Gan fod mwy a mwy o offer yn eich pentwr gwerthu a marchnata, gall cynhyrchu adroddiadau canolog fod yn dipyn o feichus. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yr wyf yn eu hadnabod yn treulio llawer o amser yn casglu a thrawsnewid data, yna'n cynhyrchu'r adroddiadau sydd eu hangen arnynt i adrodd ar ymgyrchoedd a metrigau marchnata eraill. Twnnel: Integreiddiadau â dros 500 o ffynonellau data Mae Twnnel yn cymryd data blêr, siled o bob ffynhonnell i gynhyrchu Data Parod i Fusnes yn awtomatig sydd wedi'i gysoni'n llawn, yn gyfredol, ac

Integreiddio DMP: Busnes a yrrir gan Ddata i Gyhoeddwyr

Mae'r gostyngiad radical yn argaeledd data trydydd parti yn golygu llai o bosibiliadau ar gyfer targedu ymddygiad a gostyngiad mewn refeniw hysbysebu i lawer o berchnogion cyfryngau. I wneud iawn am y colledion, mae angen i gyhoeddwyr feddwl am ffyrdd newydd o fynd at ddata defnyddwyr. Gall llogi'r platfform rheoli data fod yn ffordd allan. O fewn y ddwy flynedd nesaf, bydd y farchnad hysbysebu yn dod â chwcis trydydd parti i ben yn raddol, a fydd yn newid y model traddodiadol o dargedu defnyddwyr, rheoli lleoedd hysbysebu,

Ffurf papur: Ffurflenni Ar-lein Cyflym, sythweledol a Customizable

Mae papur yn galluogi unrhyw un i greu ffurflenni ar-lein neu dudalennau cynnyrch yn gyflym, yn reddfol, a'u brandio fel y mynnant - i gyd heb ysgrifennu cod. Mae'ch ffurflenni'n hawdd i'ch cwsmeriaid a'ch cymunedau eu llenwi ar ffôn symudol neu bwrdd gwaith gan eu bod yn ymatebol yn llawn. Mae ffurf papur yn cynnwys y gallu i gyhoeddi ffurflenni diderfyn, caniatáu ichi eu hymgorffori yn eich gwefan, eich galluogi i integreiddio â Stripe am daliadau, neu wthio'ch data trwy Zapier. Gallwch ddewis eich

Arwydd: Tyfu gydag E-bost, Testun, Cymdeithasol a Sweepstakes

Mae BrightTag, platfform marchnata yn y cwmwl ar gyfer manwerthwyr Rhyngrwyd, wedi prynu Signal. Mae Signal yn ganolbwynt marchnata canolog ar gyfer marchnata traws sianel trwy e-bost, SMS a chyfryngau cymdeithasol. Mae nodweddion y signal yn cynnwys: Cylchlythyrau e-bost - templedi e-bost wedi'u optimeiddio ymlaen llaw, wedi'u optimeiddio i ddefnyddio neu greu eich un chi. Negeseuon testun - lansiwch raglen effeithiol a chydymffurfiwch â gofynion cludwyr symudol. Cyhoeddi cyfryngau cymdeithasol - cyhoeddwch eich statws ar Facebook a Twitter, gan ddefnyddio URLau byr i olrhain eich cynnwys.