Didoli: Arferion Gorau ar gyfer Osgoi neu Gywiro Data Cwsmer Dyblyg

Mae data dyblyg nid yn unig yn lleihau cywirdeb mewnwelediadau busnes, ond mae'n peryglu ansawdd profiad eich cwsmer hefyd. Er bod pawb yn wynebu canlyniadau data dyblyg - rheolwyr TG, defnyddwyr busnes, dadansoddwyr data - mae'n cael yr effaith waethaf ar weithrediadau marchnata cwmni. Gan fod marchnatwyr yn cynrychioli offrymau cynnyrch a gwasanaeth y cwmni yn y diwydiant, gall data gwael ddifwyno enw da eich brand yn gyflym ac arwain at ddarparu cwsmer negyddol

6 Rheswm Dilys i Brynu Rhestr Rhagolwg B2B neu B2C

Allwch chi glywed y sgrechiadau? Waw .. Gwnaeth Jenn Lisak pan bostiodd ar Twitter am leoedd i brynu rhestrau busnes cywir. Roedd udo anfodlonrwydd ar unwaith ac roedd ein hasiantaeth hyd yn oed yn cael ei labelu'n anfoesegol gan un person. Roedd y trydariadau mor chwerthinllyd nes i Jenn dynnu'r Trydar a dod â'r sgwrs i ben. Pan ddywedodd Jenn wrthyf am yr ymateb, roeddwn yn llidiog iawn. Yn gyntaf, eironi rhywun ar blatfform sy'n marchnata ac yn gwerthu ei ddata