Amser ar gyfer Tiwniad Gwanwyn o'ch Strategaeth Farchnata

Bob yn hyn a hyn, mae'n bwysig adolygu'ch strategaeth farchnata. Mae ymddygiadau defnyddwyr yn newid dros amser, mae strategaethau eich cystadleuydd yn newid dros amser, ac mae llwyfannau marchnata digidol yn newid dros amser. Mae'r gwanwyn yma, a nawr yw'r amser perffaith i frandiau adnewyddu eu hymdrechion marchnata digidol. Felly, sut mae marchnatwyr yn dileu'r annibendod o'u strategaeth farchnata? Yn ffeithlun newydd MDG, bydd darllenwyr yn dysgu pa dactegau digidol hen a blinedig i daflu hyn allan

Paratoi Data Talend: Mynediad, Glanhau a Pharatoi Eich Data CRM yn Hawdd

Rydych chi newydd ddychwelyd o wythnos yn Vegas yn staffio sioe fasnach arall yn y diwydiant. Rydych chi wedi blino'n lân, wedi'ch ôl-gronni'n llwyr ar e-bost a phrosiectau eraill, ac mae gennych lwythi cychod o arweinyddion newydd y mae angen eu dilysu a'u cynnwys yn eich system CRM. Wrth syllu ar y daenlen ragorol enfawr o enwau, rydych chi'n gwybod y bydd yn mynd â chi trwy'r dydd i brosesu'r data cyswllt. Mae mewnbynnu a glanhau eich data â llaw fel gwylio paent yn sych - diflas meddwl a diflas

Artaith Dŵr - Analog Dadansoddeg yn Mynd Pont Rhy Pell

Daw data, fel dŵr, ar sawl ffurf. Mae'r meddwl dynol wedi esblygu i hidlo'r rhan fwyaf o'r data sy'n dod ein ffordd oherwydd mae cymaint ohono. Pan fyddwch chi'n agor eich llygaid a'ch clustiau, mae data ym mhobman. Mae lliw y wal, sŵn yr aerdymheru ac arogl coffi eich cymydog yn cael ei drin fel lleithder. Mae'r dŵr yn yr awyr trwy'r amser ond nid yw'n ddefnyddiol

Hoffwn pe bai Marchnatwyr yn Stopio Dweud Hwn ...

Ymwelodd Jenn a minnau â phencadlys Genesys yr wythnos hon a chael eistedd i lawr eu tîm marchnata digidol ac un o'r cwestiynau a gododd oedd a fyddem ni byth yn rhoi ffeithlun y tu ôl i gofrestriad. Gwnaethom ateb yn gyflym nad oeddem erioed wedi gwneud hynny o'r blaen. Dywedodd y tîm Rhyngweithiol eu bod wedi gwneud prawf gyda phapur gwyn ac ffeithlun a 0% wedi cofrestru a lawrlwytho'r papur gwyn a 100% wedi'u cofrestru i weld y

Glendid Data

Ysgrifennais gydweithiwr heddiw yn atgyfnerthu pa mor bwysig yw Glendid Data yn eich ymdrechion CRM. Meddai I, “Mae Glendid Data wrth ymyl Duwioldeb Data” Meddai Hi, “Yna byddaf yn y Nefoedd Data” Chuckle!