Moosend: Holl Nodweddion Awtomeiddio Marchnata i Adeiladu, Profi, Tracio a Thyfu Eich Busnes

Un agwedd gyffrous ar fy niwydiant yw'r arloesi parhaus a'r gost ddramatig mewn cost ar gyfer llwyfannau awtomeiddio marchnata soffistigedig iawn. Lle bu busnesau unwaith yn gwario cannoedd o filoedd o ddoleri (ac yn dal i wneud) ar gyfer llwyfannau gwych ... nawr mae'r costau wedi gostwng yn sylweddol tra bod y setiau nodwedd yn parhau i wella. Yn ddiweddar roeddem yn gweithio gyda chwmni cyflawni ffasiwn menter a oedd yn barod i arwyddo contract ar gyfer platfform a fyddai’n costio dros hanner miliwn o ddoleri iddynt

Cheetah Digital: Sut i Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn Economi'r Ymddiriedolaeth

Mae defnyddwyr wedi adeiladu wal i amddiffyn eu hunain rhag actorion gwael, ac wedi codi eu safonau ar gyfer y brandiau maen nhw'n gwario eu harian gyda nhw. Mae defnyddwyr eisiau prynu oddi wrth frandiau sydd nid yn unig yn dangos cyfrifoldeb cymdeithasol, ond sydd hefyd yn gwrando, yn gofyn am gydsyniad, ac yn cymryd eu preifatrwydd o ddifrif. Dyma a elwir yn economi ymddiriedaeth, ac mae'n rhywbeth y dylai pob brand ei gael ar flaen eu strategaeth. Cyfnewid Gwerth Gydag unigolion sy'n agored i fwy na

Cynnes IP: Adeiladu Eich Enw Da Newydd Gyda'r Cais Cynhesu IP hwn

Os oes gennych chi sylfaen tanysgrifiwr maint sylweddol ac wedi gorfod mudo i ddarparwr gwasanaeth e-bost newydd (ESP), mae'n debyg eich bod chi wedi bod trwy'r boen o gynyddu eich enw da newydd. Neu yn waeth ... ni wnaethoch chi baratoi ar ei gyfer a chael eich hun mewn trafferth gydag un o ychydig o broblemau ar unwaith: Derbyniodd eich Darparwr Gwasanaeth E-bost newydd gŵyn a'ch rhwystro ar unwaith rhag anfon e-bost ychwanegol nes i chi ddatrys y mater. Rhyngrwyd

Beth Yw Enw Enw Cyfeiriad IP A Sut Mae'ch Sgôr IP yn Effeithio ar Eich Cyflawniad E-bost?

O ran anfon e-byst a lansio ymgyrchoedd marchnata e-bost, mae sgôr IP eich sefydliad, neu enw da IP, yn bwysig iawn. Fe'i gelwir hefyd yn sgôr anfonwr, mae'r enw da IP yn effeithio ar y gallu i gyflenwi e-bost, ac mae hyn yn sylfaenol ar gyfer ymgyrch e-bost lwyddiannus, yn ogystal ag ar gyfer cyfathrebu'n ehangach. Yn yr erthygl hon, rydym yn archwilio sgoriau IP yn fwy manwl ac yn edrych ar sut y gallwch gynnal enw da IP cryf. Beth Yw Sgôr IP

Canolfan Dewis E-bost a Tudalennau Dad-danysgrifio: Defnyddio Rolau yn erbyn Cyhoeddiadau

Am y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio gyda chwmni cenedlaethol ar fudo a gweithredu cymhleth Salesforce a Marketing Cloud. Yn gynnar yn ein darganfyddiad, gwnaethom dynnu sylw at rai materion allweddol mewn perthynas â'u dewisiadau - a oedd yn seiliedig ar weithrediadau iawn. Pan ddyluniodd y cwmni ymgyrch, byddent yn creu rhestr o dderbynwyr y tu allan i'w platfform marchnata e-bost, yn uwchlwytho'r rhestr fel rhestr newydd, yn dylunio'r e-bost, ac yn ei anfon i'r rhestr honno.

Beth yw cynhesu IP?

Os yw'ch cwmni'n anfon cannoedd o filoedd o negeseuon e-bost fesul danfoniad, gallwch redeg i mewn i rai materion arwyddocaol gyda darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd yn llwybro'ch holl negeseuon e-bost i'r ffolder sothach. Mae ESPs yn aml yn gwarantu eu bod yn anfon e-bost ac yn aml yn siarad am eu cyfraddau dosbarthu uchel, ond mae hynny mewn gwirionedd yn cynnwys danfon e-bost i ffolder sothach. Er mwyn gweld eich gallu i gyflenwi blwch derbyn, mae'n rhaid i chi ddefnyddio platfform trydydd parti fel

7 Rhesymau dros lanhau'ch rhestr e-bost a sut i lanhau tanysgrifwyr

Rydyn ni'n canolbwyntio llawer ar farchnata e-bost yn ddiweddar oherwydd rydyn ni wir yn gweld llawer o broblemau yn y diwydiant hwn. Os yw gweithrediaeth yn parhau i'ch plagio ar dwf eich rhestr e-bost, mae gwir angen i chi eu cyfeirio at yr erthygl hon. Y gwir yw, po fwyaf a hŷn eich rhestr e-bost, y mwyaf o ddifrod y gallai fod yn ei gael i'ch effeithiolrwydd marchnata e-bost. Yn lle hynny, dylech chi ganolbwyntio ar faint o danysgrifwyr gweithredol sydd gennych chi ar eich

Sut i Ddewis Darparwr Gwasanaeth E-bost

Yr wythnos hon, cwrddais â chwmni a oedd yn ystyried gadael eu darparwr gwasanaeth e-bost ac adeiladu eu system e-bost yn fewnol. Pe byddech wedi gofyn imi ddegawd yn ôl a oedd hynny'n syniad da, byddwn wedi dweud na. Fodd bynnag, mae amseroedd wedi newid, ac mae technoleg ESPs yn eithaf hawdd i'w gweithredu os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Dyma pam y gwnaethom ddatblygu CircuPress. Beth Newidiodd gyda Darparwyr Gwasanaeth E-bost? Y newid mwyaf gyda