9 Rhesymau Pam Buddsoddi Mewn Meddalwedd Marchnata Cyfeirio Yw'r Buddsoddiad Gorau Ar Gyfer Twf Eich Busnes

O ran twf busnes, mae defnyddio technoleg yn anochel! O fam fach a siopau pop i gorfforaethau mawr, mae'n ddiymwad bod buddsoddi mewn technoleg yn talu'n fawr ac nad yw llawer o berchnogion busnes yn sylweddoli'r pwysau y mae buddsoddiad mewn technoleg yn ei gario. Ond nid tasg hawdd yw aros ar ben technoleg a meddalwedd. Cymaint o opsiynau, cymaint o ddewisiadau ... Mae buddsoddi yn y meddalwedd marchnata atgyfeirio cywir ar gyfer eich busnes yn hanfodol ac

Sut y bydd Technoleg Deepfake yn Effeithio ar Farchnata?

Os nad ydych wedi rhoi cynnig arni eto, efallai mai'r app symudol rydw i wedi bod yn cael yr hwyl fwyaf ag ef eleni yw Reface. Mae'r cymhwysiad symudol yn caniatáu ichi gymryd eich wyneb a newid wyneb unrhyw un mewn llun neu fideo arall yn eu cronfa ddata. Pam y gelwir ef yn Deepfake? Mae Deepfake yn gyfuniad o'r termau Deep Learning a Fake. Mae Deepfakes yn trosoli dysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial i drin neu gynhyrchu cynnwys gweledol a sain gyda

Canllaw i Ddylunio Sgwrs Ar Gyfer Eich Chatbot - Gan Landbot

Mae Chatbots yn parhau i fynd yn fwy a mwy soffistigedig ac yn darparu profiad llawer mwy di-dor i ymwelwyr safle nag a wnaethant hyd yn oed flwyddyn yn ôl. Mae dyluniad sgwrsio wrth wraidd pob defnydd llwyddiannus o chatbot ... a phob methiant. Mae Chatbots yn cael eu defnyddio ar gyfer awtomeiddio dal a chymhwyso plwm, cymorth i gwsmeriaid a chwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin), awtomeiddio ar fwrdd, argymhellion cynnyrch, rheoli a recriwtio adnoddau dynol, arolygon a chwisiau, archebu ac archebion. Disgwyliadau ymwelwyr safle

Adeiladu Cyfeiriadur Ar-lein ar gyfer WordPress gyda GravityView

Os ydych chi wedi bod yn rhan o'n cymuned ers tro, rydych chi'n gwybod faint rydyn ni'n caru Ffurflenni Disgyrchiant ar gyfer adeiladu ffurflenni a chasglu data yn WordPress. Mae'n llwyfan gwych yn unig. Yn ddiweddar, fe wnes i integreiddio Ffurflenni Disgyrchiant gyda Hubspot ar gyfer cleient ac mae'n gweithio'n hyfryd. Rheswm allweddol pam mae'n well gen i Ffurflenni Disgyrchiant yw ei fod mewn gwirionedd yn arbed y data yn lleol. Yna bydd yr holl integreiddiadau ar gyfer Ffurflenni Disgyrchiant yn trosglwyddo'r data i'r

Mae'n rhaid i fodau dynol Ymddwyn yn Well ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Mewn cynhadledd ddiweddar, roeddwn yn cael trafodaeth gydag arweinwyr cyfryngau cymdeithasol eraill am hinsawdd afiach yn tyfu ar gyfryngau cymdeithasol. Nid yw'n gymaint am y rhaniad gwleidyddol cyffredinol, sy'n amlwg, ond am y stamped of rage sy'n cyhuddo pryd bynnag y bydd mater dadleuol yn codi. Defnyddiais y term stampede oherwydd dyna a welwn. Nid ydym bellach yn oedi i ymchwilio i'r mater, aros am ffeithiau, na hyd yn oed ddadansoddi cyd-destun y