Audiense Connect: Y Llwyfan Marchnata Twitter Mwyaf Uwch ar gyfer Menter

Tra bod llawer o'r byd wedi mabwysiadu sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill, rwy'n parhau i fod yn ffan enfawr o Twitter. Ac mae Twitter yn parhau i helpu i yrru traffig i'm safleoedd personol a phroffesiynol felly dwi byth yn mynd i roi'r gorau iddi unrhyw bryd yn fuan! Mae Audiense Connect yn blatfform a adeiladwyd ar gyfer Marchnata Twitter menter ac y mae miloedd o frandiau ac asiantaethau yn ymddiried ynddo ledled y byd i: Rheoli a Dadansoddi Cymunedol - Sicrhewch wybodaeth gywir am eich cymuned ar

Dadansoddi Eich Twitter Yn Dilyn

Mae Schmap wedi rhyddhau teclyn dadansoddi proffil Twitter sy'n eithaf cynhwysfawr. Trwy wneud dadansoddiad cymhariaeth o'ch dilynwyr â chyfrifon eraill, gall Schmap ddarparu dadansoddiad manwl i chi o ble mae'ch dilynwyr yn dod, pa broffesiynau ydyn nhw, eu demograffeg a hyd yn oed eu dylanwad. Mae dadansoddiad sylfaenol am ddim yn ogystal â dadansoddiad llawn. Mae'r prisiau dadansoddi yn dibynnu ar ba fath o gyfrif rydych chi'n ei ddadansoddi ond mae'n amrywio o tua $ 25 am a