5 Ffordd i Ddefnyddio Gwrando Cymdeithasol i Wella'ch Strategaeth Farchnata Cynnwys

Mae'r cynnwys yn frenin - mae pob marchnatwr yn gwybod hynny. Fodd bynnag, yn aml, ni all marchnatwyr cynnwys ddibynnu ar eu sgiliau a'u talent yn unig - mae angen iddynt ymgorffori tactegau eraill yn eu strategaeth marchnata cynnwys i'w wneud yn fwy pwerus. Mae gwrando cymdeithasol yn gwella'ch strategaeth ac yn eich helpu i siarad yn uniongyrchol â defnyddwyr yn eu hiaith. Fel marchnatwr cynnwys, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod bod darn da o gynnwys wedi'i ddiffinio gan ddwy nodwedd: Dylai'r cynnwys siarad ag ef

Brandmentions: Monitro Enw Da, Dadansoddiad Syniad, a Rhybuddion ar gyfer Syniadau Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol

Er bod y mwyafrif o lwyfannau technoleg marchnata ar gyfer monitro enw da a dadansoddi teimladau yn canolbwyntio'n llwyr ar gyfryngau cymdeithasol, mae Brandmentions yn ffynhonnell gynhwysfawr ar gyfer monitro unrhyw grybwylliadau o'ch brand ar-lein neu'r cyfan ohonynt. Mae unrhyw eiddo digidol sy'n gysylltiedig â'ch gwefan neu a grybwyllodd eich brand, cynnyrch, hashnod, neu enw'r gweithiwr ... yn cael ei fonitro a'i olrhain. Ac mae'r platfform Brandmentions yn darparu rhybuddion, olrhain a dadansoddi teimladau. Mae Brandmentions yn galluogi busnesau i: Adeiladu Cysylltiadau Ymgysylltiedig - Darganfod ac ymgysylltu â nhw

Y Pwyntiau Data i Enillydd Masnachol Super Bowl Syndod

Efallai nad y hysbysebion Super Bowl mwyaf effeithiol yw'r rhai rydych chi'n meddwl. Tra bod ein gallu i gasglu data yn tyfu, mae ein gallu i ddeall data yn dal i ddal i fyny. Yn Perscio, gwnaeth ein tîm o wyddonwyr data ddadansoddiad dyfnach o weithgaredd Twitter yn ystod y Super Bowl a chanfod nad y hysbysebion mwyaf poblogaidd o reidrwydd yw'r rhai sy'n cael y canlyniadau gorau. Hefyd, ar ddiwedd yr erthygl hon mae golwg ryngweithiol ar

Barn: The Who, What and Which of Dylanwad Marchnata

Mae rhai llwyfannau technoleg marchnata yn heneiddio fel gwin mân wrth iddynt barhau i ddadflino'r materion sy'n plagio marchnatwyr. Ymddengys mai syniadau yw un o'r llwyfannau hynny. Pan wnaethon ni swydd ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd yn blatfform bach neis a roddodd ddylanwad yn ôl pwnc a pherson - yn ddefnyddiol iawn ar y pryd. Flynyddoedd yn ddiweddarach ac mae'n llwyfan marchnata cynhwysfawr a all helpu i ddatblygu strategaethau cynnwys i gorfforaethau gael awdurdod ynddynt

Monitro Cyfryngau Cymdeithasol Brandwatch

Weithiau mae marchnatwyr yn gwneud y camgymeriad o ddefnyddio offer fel Google Alerts i fonitro eu brand. Y broblem gyda Google Alerts yw nad yw llawer o'r cynnwys o fewn cyfryngau cymdeithasol yn cael ei nodi, ei fynegeio a'i ddarganfod fel mae'n digwydd. Mae angen i gwmnïau ymateb i geisiadau ar unwaith. Mae'n debygol iawn y byddwch chi'n colli'r sgwrs sy'n digwydd os nad ydych chi'n defnyddio teclyn monitro cyfryngau cymdeithasol amser real. Mae Brandwatch yn rhestru nifer o resymau ychwanegol pam mae cwmnïau